• Putns rokā

Putnu gredzenošana 2020

Kārtējais gads ir noslēdzies un laiks, tā teikt “savilkt galus” “:)  2020. ir mans trešais, pilnais gredzenošanas gads. Šī gada laikā esmu apgredzenojis 1769 putnus no 75 sugām. Mājas zvirbulis būtu 76 suga, bet tos gredzenot nav labais tonis, jo tie ir izteikti nometnieki un nekur nemigrē.  Gada laikā manam apgredzenoto sugu sarakstam pievienojās dažas jaunas  – Pupuķis, Peļkājīte, Mērkaziņa, Grieze, Vakarlēpis un Krūmu ķauķis. 

Pupuķis (Upupa epops)

Gada pirmajā pusē gredzenošana notika Daudzesē, vasaras vidū Papē, bet vasaras beigas un rudens sezona noslēdzās Vecsaulē ar vērienīgu Koku čipstu gredzenošanu, pavisam šajā gadā apgredzenoju 560 Koku čipstes. Pie interesantākajiem gredzenojumiem gribētos protams pieminēt Pupuķi, Zivju dzenīti un Vakarlēpi, kā arī Sārtgalvīša jauno putnu, ko apgredzenoju Papē. 

Sārtgalvītis (Regulus ignicapilla)

Atkārtoti noķertie putni, jebšu iepriekšējo gadu apgredzenoto putnu kontroles šogad arī neizpalika. Noķēru divas Pelēkās zīlītes un vienu Dadzīti, ko Vecsaulē gredzenoju 2019. gadā un Balto cielavu un Akmeņčakstīti ko apgredzenoju 2018. gadā. Akmeņčekstītes sakarā īpašs stāsts. Šo akmeņčakstīšu tēviņu nokontrolēju arī 2019. gadā, bet šogad izdevās apgredzenot arī divus sēta ligzdojošo Akmeņčakstīšu pāra mazuļus, ejot gar dīķi netīšām izbiedējot, tie ieskrēja traktora kausā.

Akmeņčakstītes (Oenanthe oenanthe)

Turpinājumā 2020. gadā apgredzenoto putnu pārskats:

1 Anthus trivialis Koku čipste 560
2 Parus major Lielā zīlīte 266
3 Acanthis flammea Parastais ķeģis 81
4 Parus caeruleus Zilzīlīte 73
5 Phylloscopus collybita Čuņčiņš 64
6 Acrocephalus schoenobaenus Ceru ķauķis 57
7 Sturnus vulgaris Mājas strazds 55
8 Phylloscopus trochilus Vītītis 50
9 Erithacus rubecula Sarkanrīklīte 45
10 Chloris chloris Zaļžubīte 32
11 Emberiza citrinella Dzeltenā stērste 29
12 Acrocephalus scirpaceuss Ezeru ķauķis 24
13 Sylvia communis Brūnspārnu ķauķis 22
14 Turdus merula Melnais meža strazds 21
15 Fringilla coelebs Žubīte 20
16 Phoenicurus phoenicurus Erickiņš 19
17 Motacilla alba Baltā cielava 18
18 Acrocephalus palustris Purva ķauķis 17
19 Parus palustris Purva zīlīte 17
20 Passer montanus Lauku zvirbulis 17
21 Sylvia curruca Gaišais ķauķis 17
22 Linaria cannabina Kaņepītis 16
23 Garrulus glandarius Sīlis 15
24 Phoenicurus ochruros Melnais erickiņš 15
25 Regulus regulus Zeltgalvītis 12
26 Troglodytes troglodytes Paceplītis 12
27 Coccothraustes coccothraustes Dižknābis 11
28 Carpodacus erythrinus Mazais svilpis 10
29 Ficedula hypoleuca Melnais mušķērājs 10
30 Sylvia borin Dārza ķauķis 10
31 Aegithalos caudatus Garastīte 9
32 Carduelis spinus Ķivulis 8
33 Hirundo rustica Bezdelīga 7
34 Parus ater Meža zīlīte 7
35 Phylloscopus sibilatrix Svirlītis 7
36 Turdus philomelos Dziedātājstrazds 7
37 Delichon urbicum Mājas čurkste 6
38 Emberiza schoeniclus Niedru stērste 6
39 Locustella luscinioides Seivi ķauķis 6
40 Muscicapa striata Pelēkais mušķērājs 6
41 Sylvia atricapilla Melngalvas ķauķis 6
42 Turdus pilaris Pelēkais strazds 6
43 Panurus biarmicus Bārdzīlīte 5
44 Pyrrhula pyrrhula Svilpis 5
45 Carduelis carduelis Dadzītis 4
46 Dendrocopos major Dižraibais dzenis 4
47 Hippolais icterina Iedzeltenais ķauķis 4
48 Saxicola rubetra Lukstu čakstīte 4
49 Acrocephalus dumetorum Krūmu ķauķis 3
50 Lanius collurio Brūnā čakste 3
51 Oenanthe oenanthe Akmeņčektstīte 3
52 Parus montana Pelēkā zīlīte 3
53 Strix aluco Meža pūce 3
54 Acanthis cabaret Mazais ķeģis 2
55 Certhia familiaris Mizložņa 2
56 Ficedula parva Mazais mušķērājs 2
57 Jynx torquilla Tītiņš 2
58 Luscinia luscinia Lakstīgala 2
59 Parus cristatus Cekulzīlīte 2
60 Picus canus Pelēkā dzilna 2
61 Sitta europaea Dzilnītis 2
62 Sylvia nisoria Svītrainais ķauķis 2
63 Turdus iliacus Plukšķis 2
64 Accipiter nisus Zvirbuļvanags 1
65 Alcedo atthis Zivju dzenītis 1
66 Bombycilla garrulus Zīdaste 1
67 Caprimulgus europaeus Vakarlēpis 1
68 Crex crex Grieze 1
69 Gallinago gallinago Mērkaziņa 1
70 Lanius excubitor Lielā čakste 1
71 Motacilla flava Dzeltenā cielava 1
72 Perdix perdix Laukirbe 1
73 Prunella modularis Peļkājīte 1
74 Regulus ignicapilla Sārtgalvītis 1
75 Upupa epops Pupuķis 1
Kopā: 1769

Un nobeigumā vēl dažas fotogrāfijas ar šajā gadā apgredzenotajiem putniem, kā arī vienu neapgredzenoto mājas zvirbuļa tēviņu: