• Putns rokā

Putnu gredzenošana 2019

Ir aizvadīts vēl viens gads un ir laiks atskatīties uz tājā paveikto. 2019. gadā pavisam apgredzenoti 2069 putni no 73 sugām, tajā skaitā 1530 putni no 62 sugām apgredzenoti Vecsaules pagastā, 496 putni no 43 sugām Papē un 43 putni no 6 sugām Daudzesē. Gada sākums pārsteidza ar pirmo Lielo čaksti. Gada laikā manam apgredzenoto putnu sarakstam pievienojās vēl dažas sugas – Baltmuguras dzenis, Laukirbe, Pļavu čipste, Ziemas žubīte, Sīlis, Ģirlicis un Zivju dzenītis.

Zivju dzenītis

Zivju dzenītis (Alcedo atthis)

 

Apbrīnojamā kārtā šogad netika apgredzenota neviena Lakstīgala, tas varētu būt izskaidrojams ar to ka tuvākajā apkaimē ir izcirsti visi krūmi. Pavasarī bija manāma neliela Dižknābju invāzija, tos Vecsaulē izdevās apgredzenot 20 putnus (2018 gadā tikai 2). Visvairāk 2019. gadā tika apgredzenotas Koku čipstes (391 putns), to migrācijas laiks nemainīgs un sakrita ar 2018 gadu, tik sakarā ar to ka šogad tīklu bija vairāk izdevās noķert lielāku skaitu.

Koku cipste

Koku čipste (Anthus trivialis)

2019. gadā tika nokontrolēti vairāki 2018 gadā apgredzenotie putni, kā piemēram pērn aprīlī apgredzenotais Tītiņš, Melnais erickiņš un Akmeņčakstīte. Gada laikā tika iegūtas arī pāris ārzemju kontroles – Francijā gredzenots Lauku balodis (par kuru vēl nav saņemtas precīzas gredzenošanas koordinātes) un Igaunijā gredzenota Garastīte.

Noslēgumā, 2019 gadā apgredzenoto putnu saraksts:

1 Anthus trivialis Koku čipste 391
2 Parus major Lielā zīlīte 206
3 Acrocephalus schoenobaenus Ceru ķauķis 205
4 Aegithalos caudatus Garastīte 142
5 Phylloscopus collybita Čuņčiņš 76
6 Motacilla alba Baltā cielava 74
7 Phylloscopus trochilus Vītītis 67
8 Passer montanus Lauku zvirbulis 61
9 Acrocephalus scirpaceus Ezeru ķauķis 60
10 Emberiza citrinella Dzeltenā stērste 51
11 Parus caeruleus Zilzīlīte 50
12 Phoenicurus ochruros Melnais erickiņš 50
13 Erithacus rubecula Sarkanrīklīte 45
14 Parus montanus Pelēkā zīlīte 41
15 Panurus biarmicus Bārdzīlīte 38
16 Sturnus vulgaris Mājas strazds 37
17 Sylvia communis Brūnspārnu ķauķis 36
18 Fringilla coelebs Žubīte 34
19 Sylvia curruca Gaišais ķauķis 33
20 Carduelis chloris Zaļžubīte 29
21 Turdus merula Melnais meža strazds 27
22 Linnaria cannabina Kaņepītis 26
23 Acrocephalus palustris Purva ķauķis 25
24 Coccothraustes coccothraustes Dižknābis 20
25 Phoenicurus phoenicurus Erickiņš 20
26 Locustella luscinioides Seivi ķauķis 19
27 Turdus pilaris Pelēkais strazds 19
28 Certhia familiaris Mizložņa 13
29 Remiz pendulinus Somzīlīte 13
30 Turdus philomelos Dziedātājstrazds 13
31 Carduelis carduelis Dadzītis 10
32 Regulus regulus Zeltgalvītis 10
33 Emberiza schoeniclus Niedru stērste 9
34 Parus palustris Purva zīlīte 7
35 Troglodytes troglodytes Paceplītis 7
36 Carpodacus erythrinus Mazais svilpis 6
37 Locustella naevia Kārklu ķauķis 6
38 Saxicola rubetra Lukstu čakstīte 6
39 Sitta europaea Dzilnītis 6
40 Parus ater Meža zīlīte 5
41 Parus cristatus Cekulzīlīte 5
42 Pyrrhula pyrrhula Svilpis 5
43 Sylvia borin Dārza ķauķis 5
44 Sylvia atricapilla Melngalvas ķauķis 4
45 Sylvia nisoria Svītrainais ķauķis 4
46 Acanthis cabaret Mazais ķeģis 3
47 Acrocephalus arundinaceus Niedru strazds 3
48 Dendrocopos minor Mazais dzenis 3
49 Ficedula hypoleuca Melnais mušķērājs 3
50 Hippolais icterina Iedzeltenais ķauķis 3
51 Hirundo rustica Bezdelīga 3
52 Leiopicus medius Vidējais dzenis 3
53 Phylloscopus sibilatrix Svirlītis 3
54 Picus canus Pelēkā dzilna 3
55 Accipiter nisus Zvirbuļvanags 2
56 Anthus pratensis Pļavu čipste 2
57 Asio otus Ausainā pūce 2
58 Carduelis spinus Ķivulis 2
59 Muscicapa striata Pelēkais mušķērājs 2
60 Oenanthe oenanthe Akmeņčektstīte 2
61 Strix aluco Meža pūce 2
62 Alcedo atthis Zivju dzenītis 1
63 Columba palumbus Lauku balodis 1
64 Dendrocopos leucotos Baltmuguras dzenis 1
65 Ficedula parva Mazais mušķērājs 1
66 Fringilla montifringilla Ziemas žubīte 1
67 Garrulus glandarius Sīlis 1
68 Lanius collurio Brūnā čakste 1
69 Lanius excubitor Lielā čakste 1
70 Motacilla flava Dzeltenā cielava 1
71 Perdix perdix Laukirbe 1
72 Serinus serinus Ģirlicis 1
73 Turdus iliacus Plukšķis 1
Kopā: 2069
  1. Oskars Keišs saka:

    Sveicināts! Tekstā putnu sugu nosaukumus latviešu valodā gan raksta ar mazajiem burtiem, nevis kā angļu, kur ir dažāds peiraksta veids, vai vācu valodā, kur visus lietvārdus raksta ar lielo burtu.