• Putns rokā

Putnu gredzenošana 2018

Aizvadītajā gadā apgredzenoju 1858 putnus no 71 saugas, no tiem 1481 putns no 61 sugas tika apgredzenoti Vecaules pagastā, pārējās 10 sugas, kas pārsvarā ir niedrājos ligzdojoši putni, apgredzenoju Papes ornitoloģisko pētījumu centrā, vasaras atvaļinājuma laikā – jūlijā. Šis bija pirmais pilnais kalendārais gads, kura laikā gredzenoti putni Vecsaules pagastā. Putnu ķeršanai izmantoju 6 tīklus, no kuriem 4 bija izlikti dārzā, bet 2 piemājas egļu pudurī. Interesantākais apgredzenotais putns 2018. gadā, manuprāt, bija  – Riekstrozis.

1 Anthus trivialis Koku čipste 248
2 Parus major Lielā zīlīte 186
3 Sturnus vulgaris Mājas strazds 150
4 Acanthis flammea Parastais ķeģis 117
5 Acrocephalus schoenobaenus Ceru ķauķis 98
6 Passer montanus Lauku zvirbulis 80
7 Emberiza citrinella Dzeltenā stērste 69
8 Phylloscopus collybita Čuņčiņš 69
9 Erithacus rubecula Sarkanrīklīte 68
10 Motacilla alba Baltā cielava 65
11 Parus caeruleus Zilzīlīte 62
12 Phylloscopus trochilus Vītītis 59
13 Aegithalos caudatus Garastīte 52
14 Acrocephalus scirpaceus Ezeru ķauķis 39
15 Acrocephalus palustris Purva ķauķis 33
16 Sylvia curruca Gaišais ķauķis 30
17 Sylvia communis Brūnspārnu ķauķis 28
18 Fringilla coelebs Žubīte 26
19 Carduelis chloris Zaļžubīte 24
20 Phoenicurus ochruros Melnais erickiņš 23
21 Turdus merula Melnais meža strazds 21
22 Turdus philomelos Dziedātājstrazds 20
23 Linnaria cannabina Kaņepītis 18
24 Parus montanus Pelēkā zīlīte 16
25 Emberiza schoeniclus Niedru stērste 14
26 Panurus biarmicus Bārdzīlīte 14
27 Locustella luscinioides Seivi ķauķis 13
28 Regulus regulus Zeltgalvītis 13
29 Phoenicurus phoenicurus Erickiņš 11
30 Luscinia luscinia Lakstīgala 10
31 Phylloscopus sibilatrix Svirlītis 10
32 Sylvia borin Dārza ķauķis 10
33 Turdus pilaris Pelēkais strazds 10
34 Dendrocopos major Dižraibais dzenis 8
35 Parus ater Meža zīlīte 8
36 Parus palustris Purva zīlīte 8
37 Sylvia atricapilla Melngalvas ķauķis 8
38 Carduelis spinus Ķivulis 7
39 Sitta europaea Dzinītis 7
40 Motacilla flava Dzeltenā cielava 6
41 Muscicapa striata Pelēkais mušķērājs 6
42 Parus cristatus Cekulzīlīte 6
43 Ficedula hypoleuca Melnais mušķērājs 5
44 Acanthis cabaret Mazais ķeģis 5
45 Hirundo rustica Bezdelīga 5
46 Locustella naevia Kārklu ķauķis 5
47 Dendrocopos minor Mazais dzenis 5
48 Delichon urbicum Mājas čurkste 4
49 Carduelis carduelis Dadzītis 4
50 Hippolais icterina Iedzeltenais ķauķis 4
51 Lanius collurio Brūnā čakste 4
52 Oenanthe oenanthe Akmeņčakstīte 4
53 Pyrrhula pyrrhula Svilpis 4
54 Troglodytes troglodytes Paceplītis 4
55 Certhia familiaris Mizložņa 3
56 Locustella fluviatilis Upes ķauķis 3
57 Picus canus Pelēkā dzilna 3
58 Saxicola rubetra Lukstu čakstīte 3
59 Sylvia nisoria Svītrainais ķauķis 3
60 Coccothraustes coccothraustes Dižknābis 3
61 Accipiter nisus Zvirbuļvanags 2
62 Acrocephalus arundinaceus Niedru strazds 2
63 Carpodacus erythrinus Mazais svilpis 2
64 Jynx torquilla Tītiņš 2
65 Leiopicus medius Vidējais dzenis 2
66 Pica pica Žagata 2
67 Bombycilla garrulus Zīdaste 1
68 Ficedula parva Mazais mušķērājs 1
69 Nucifraga caryocatactes Riekstrozis 1
70 Regulus ignicapilla Sārtgalvītis 1
71 Strix aluco Meža pūce 1
Kopā: 1858

Riekstrozis (Nucifraga caryocatactes)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *