Sistemātika

Mušķērāju dzimta

Pelēkais mušķērājs

Muscicapa striata
Spotted flycatcher
Серая мухоловка

Mazais mušķērājs

Ficedula parva
Red breasted flycatcher
Малая мухоловка

Melnais mušķērājs

Ficedula hypoleuca
European pied flycatcher
Мухоловка пеструшка

Baltkakla mušķērājs

Ficedula albicollis
Collared flycatcher
Мухоловка белошейка