Sistemātika

Lielais baltais gārnis (Ardea alba) © Ainars Mankus

Lielais baltais gārnis

Egretta alba
Great egret
Большая белая цапля

Pazīmes:
Apmēram zivju gārņa lielumā. Apspalvojums pilnīgi balts. Riesta laikā knābis melns, pie pamatnes dzeltens un uz muguras pagarinātas greznumspalvas. Pēcriesta laikā un jauniem putniem knābis dzeltens, melna līnija mutes kaktiņa pagarinājumā sniedzas līdz acij vai pat aiz tās. Putna garums 85 - 100 cm, spārnu vēziens 1.45 – 1.7 m, svars 1 – 1.5 kg. Dzīves cikls, 10 līdz 15 gadi.

Sastopami:
Dažādos seklos, aizaugušos iekšzemes ūdeņos – ezeros, dīķos un karjeros.

Uzturēšanās laiks Latvijā:

Ligzda un olas:
Ligzdo biezos niedrājos, parasti kopā ar zivju gārņiem no aprīļa līdz jūnijam. Dējumā 4 vai 5 zilganas olas.



Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 19.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 44.lpp;
Latvijas ūdeņu putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1999.g. 44.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 128.lpp