Sistemātika

Vālodze (Oriolus oriolus) © Jiri Bohdal www.naturephoto-cz.com

Vālodze

Oriolus oriolus
Eurasian golden oriole
Обыкновенная иволга

Pazīmes:
Nedaudz lielāka par strazdu. Tēviņam spārni un aste (izņemot dzeltenos astes stūrus) melna; pārējais apspalvojums dzeltens, sarkans knābis. Lidspalvas ar šauriem dzelteniem galiņiem. Starp aci un knābi melns laukums. Mātītēm un jaunajiem putniem mugurpuse zaļganbrūna; vēderpuse netīri balta ar tumšiem garenraibumiem. Spārni un aste līdzīga kā teēviņam, tikai to pamatkrāsa nav melna, bet tumši olīvbrūna, tumšais laukums starp knābi un aci pelēks. Jaunie putni līdzīgi mātītēm, tikai knābis ir tumšs nevis sarkans. Kopējais putna garums 22 - 25 cm, spārnu vēziens 35 cm, svars 55 g. Dzīves cikls, līdz 5 gadiem.

Sastopami:
Lapu un jauktu koku mežos, birzīs, parkos. Var sastapt arī mazos mežu pudurīšos kultūrainavā. Vālodzei ir skaļa un melodiska dziesma. Citi putni jau sen atgriezušies no saulainajiem dienvidiem un uzsākuši savas pavasara gaitas, un tikai tad, gandrīz pēdējā, ierodas Vālodze. Atgriezusies dzimtenē, Vālodze apmetas jauktu koku mežos, arī dārzos un parkos, kur netrūkst bērzu un ozolu. Vālodzes skaistā svilpošana tālu dzirdama un labi pazīstama, atgādina stabules skaņas. Viņas dziesma nav tik vienmuļa, it kā atkārtotu vienu un to pašu teikumu: ja labi ieklausās, tad dzirdēsim dažādus locījumus, bet pa starpām klusu čivināšanu, līdzīgu pelēkā strazda dziesmai. Nereti skaļos svilpojienus pārtrauc, nedaiļskanīgi iebrēcoties. Vālodze pārtiek no dažādiem kukaiņiem: maijvabolēm, sienāžiem, dažādiem lieliem, zaļiem kāpuriem, bet vasaras beigās labprāt mielojas ar saldajām ķiršu ogām. Gājputns. Ziemo Āfrikā

Uzturēšanās laiks Latvijā:

Ligzda un olas:
Lapu koku (galvenokārt bērzu), retāk priežu zaru galos. ligzdu darina no lūkiem, linu šķiedrām, ķērpjiem, sūnām un dsalmiņiem, no ārpuses nomaskē ar bērza tāsītēm, bet iekšpusi izklāj visdažādākiem mīkstiem materiāliem. Strādā abi ģimenes locekļi, ne vien pienesot materiālus, bet kopīgi pinot, tupēdami katrs savā ligzdas malā: viens, aptinis šķiedru ap savu zaru, pasniedz to otram. 4 - 5 raibas olas. Gadā viens perējums. Perē 15 dienas - pārmaiņus tēviņš ar mātīti. Mazuļi ir ligzdguļi. Bērni ilgi tup ligzdā, vecāki par viņiem ļoti rūpējas un arī pēc izvadāšanas līdz aizceļošanai arvien vēl klejo pa mežu kopā, tos barodami un mācīdami svilpot.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 85 - 86.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 218.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 106 - 107.lpp;
Latvijas meža putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2002.g. 176.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 286.lpp