Sistemātika

Mazais svilpis (Carpodacus erythrinus) © Armands Majevskis

Mazais svilpis

Carpodacus erythrinus
Scarlet rosefinch
Обыкновенная чечевица

Pazīmes:
Zvirbuļa lielumā. Uz spārniem nav baltas šķērssvītras (atšķirībā no ziemeļu svilpja). Tēviņam mugurpuse, galva un krūtis aveņsarkanas; vēders baltgans ar sārtu nokrāsu; spārni tumši brūni. Mātītes un jauno putnu mugurpuse pelēkbrūna ar tumšākiem raibumiem; krūtis dzeltenīgas ar brūniem raibumiem, vēders netīri balts. Jaunākiem tēviņiem dažādā daudzumā cauri sarkanajai krāsai spīd spalviņu brūnās pamatnes, atsevišķi putni var būt vispār bez sarkanās krāsas. Kopējais putna garums 15 cm, spārnu vēziens 22 – 26 cm, svars 21 – 27 g. Dzīves cikls, 2 - 3 gadi.

Sastopami:
Mežmalās, mitrās, krūmainās pļavās, upju un ezeru krastu krūmājos, dārzos, parkos, aizzēlušos izcirtumos un jaunaudzes jauktu koku mežos. Samērā bieži. Dzied, tupot krūma galotnē. Uzbudinājumā sabož galvas virsējās spalvas. Lidojums viļņveidīgs. Pa zemi pārvietojasnlēcieniem. Parasti uzturas pa vienam vai pāros. Rudenī aizkido uz Dienvidāziju.

Uzturēšanās laiks Latvijā:

Ligzda un olas:
Ligzdu taisa krūmos, lakstaugu biežņās, samērā zemu, veidotu no zāles stiebriem un labi apslēptu, izklājumā saknītes, sari. Pēc izskata tā vairāk atgādina ķauķu , nevis žubīšu ligzdu. Jūnijā - jūlijā dēj 4 - 6 zaļganas, ar sarkanbrūniem plankumiem un raibumiem izgreznotas olas. Mazajam svilpim ir 1 perējums. Mātīte perē viena. Tēviņš tajā laikā cītīgi dzied. mazuļus (ligzdguļus) baro abi vecāki. Pēc mazuļu izvedāšanas mazais svilpis dzīvo ļoti klusi un nemanāmi, lielāko tiesu uzturoties mitrās mežmalās un alkšņiem aizaugušos upes krastos un jau augustā aizlido. Pārtiek no dažādām sēkliņām un arī jauniem pumpuriem.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 113.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 242.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 96 - 97.lpp;
Latvijas lauku putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1998.g. 170.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 424.lpp