Sistemātika

Garastīte (Aegithalos caudatus) © Armands Majevskis

Garastīte

Aegithalos caudatus
Long tailed tit
Длиннохвостая синица

Pazīmes:
Mazs putniņš ar mīkstu raksturīgi melni baltu apspalvojumu un ļoti garu asti. Galva spilgti balta, apakšpuse balta - tikai vēders un astes apakšējās segspalvas sārtu nokrāsu. Mugurpuse samērā tumša. Aste melna, pakāpienveidīga, malējās spalvas ar baltiem ķīļveida plankumiem. Ap aci šaurs dzeltens gredzens. Acis, knābis un kājas melnas. Jaunajiem putniem tumši vaigi. Lidojums lokveidīgs. Kopējais putna garums 14 cm, spārnu vēziens 16 – 19 cm, svars 7 – 9 g. Dzīves cikls, 2 - 3 gadi.

Sastopami:
Parasti Garastīti vispirms var izdzirdēt un tikai tad ieraudzīt. Mitrākās jauktās un lapu koku audzēs ar bagātīgu paaugu, krūmainos parkos un dārzos. Rudenī un ziemā klejo baros. Nometnieks, bet daļa putnu septembrī - oktobrī veic tālākus pārlidojumus (invāzijas). Garastīte vienas stundas laikā spēj izkontrolēt līdz 144 kokiem, pārmeklējot līdz 1120 koku zaru, pie katra piekarinoties 13 - 25 reizes. Pārtiek no sīkiem kukaiņiem un zirnekļiem, ko salasa galvenokārt lapotnē.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Nometnieks

Ligzda un olas:
Kokos un krūmos zaru staklē, bieži pie stumbra, lieliski nomaskēta ar tāsītēm un ķērpjiem, 3 - 15 m augstu (reti zemāk); lodveidīga ar caurumu augšējā malā; Aprīļa beigās - maijā 8 - 12 sīki raibumotas olas. Mazuļiem mutes iekšpuse dzeltena.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 105.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 208.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 210.lpp;
Latvijas meža putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2002.g. 156.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 313.lpp