Sistemātika

Kārklu ķauķis (Locustella naevia) © Ainars Mankus

Kārklu ķauķis

Locustella naevia
Grasshopper warbler
Обыкновенный сверчок

Pazīmes:
Tipisks krūmu putns, ložņātājs. Parasti nosakāms pēc raksturīgās dziesmas. Mugurpuse olīvbrūna ar tumšiem plankumiņiem. Vēderpuse baltgana ar dzeltenbrūnu nokrāsu (dažreiz krūšu aukšdaļā nedaudzi sīki tumši raibumiņi). Aste noapaļota. Šaura, gaiša uzacs svītra. Uz ķermeņa sāniem un zemastes spalvām tumši garenraibumi, zemaste nosedz asti mazliet pāri pusei. Kopējais putna garums 12.5 cm, spārnu vēziens 15 - 19 cm, svars 11 – 15 g. Dzīves cikls, līdz 5 gadiem.

Sastopami:
Mitrās pļavās ar augstu zāli un krūmājiem, zāļu purvu un ūdenstilpju krastmalu krūmājos, reizēm pat labības lauki vai to malas. Ļoti veikli lēkā un ložņā pa bieziem krūmājiem. Dzīvo ļoti apslēpti, tādēļ maz redzams. Uzturas augāja apakšējos stāvos. Dziedot pakāpjas augstāk, dzied, parasti tupot zemā krūmā vai augstākos lakstaugos. Visaktīvākais krēslā un naktī.

Uzturēšanās laiks Latvijā:

Ligzda un olas:
Ligzdu no sausiem zāļu stiebriem būvē uz zemes (reti nedaudz virs zemes) biezā zālē; Tās izklājumā ir dzīvnieku mati. Dējumā 5 - 6 olas, gadā viens līdz divi perējumi.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 90 - 91.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 191.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 78.lpp;
Latvijas lauku putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1998.g. 120.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 345.lpp