Sistemātika

Ķauķu dzimta

Pallasa ķauķis

Locustella certhiola
Pallass grasshopper warbler
Певчий сверчок

Lāsainais ķauķis

Locustella lanceolata
Lanceolated warbler

Kārklu ķauķis

Locustella naevia
Grasshopper warbler
Обыкновенный сверчок

Upes ķauķis

Locustella fluviatilis
River warbler
Речной сверчок

Seivi ķauķis

Locustella luscinioides
Savis warbler
Соловьиный сверчок

Grīšļu ķauķis

Acrocephalus paludicola
Aquatic warbler

Ceru ķauķis

Acrocephalus schoenobaenus
Sedge warbler
Камышовка барсучок

Ezeru ķauķis

Acrocephalus scirpaceus
Eurasian reed warbler
Тростниковая камышовка

Purva ķauķis

Acrocephalus palustris
Marsh warbler
Болотная камышовка

Krūmu ķauķis

Acrocephalus dumetorum
Blyths reed warbler
Садовая камышовка

Palieņu ķauķis

Acrocephalus agricola
Paddyfield warbler
Индийская камышовка

Niedru strazds

Acrocephalus arundinaceus
Great reed warbler
Дроздовидная камышовка

Klusais ķauķis

Iduna caligata
Booted warbler
Северная бормотушка

Iedzeltenais ķauķis

Hippolais icterina
Icterine warbler
Зелёная пересмешка

Melngalvas ķauķis

Sylvia atricapilla
Eurasian blackcap
Черноголовая славка

Dārza ķauķis

Sylvia borin
Garden warbler
Садовая славка

Svītrainais ķauķis

Sylvia nisoria
Barred warbler
Ястребиная славка

Gaišais ķauķis

Sylvia curruca
Lesser whitethroat
Славка завирушка

Āzijas tuksneša ķauķis

Sylvia nana
Asian desert warbler
Пустынная славка

Brūnspārnu ķauķis

Sylvia communis
Common whitethroat
Серая славка

Zaļais ķauķītis

Phylloscopus trochiloides
Greenish warbler
Зелёная пеночка

Ziemeļu ķauķītis

Phylloscopus borealis
Arctic warbler
Пеночка таловка

Sibīrijas ķauķītis

Phylloscopus proregulus
Pallass leaf warbler
Корольковая пеночка

Dzeltensvītru ķauķītis

Phylloscopus inornatus
Yellow browed warbler
Пеночка зарничка

Hjūma ķauķītis

Phylloscopus humei
Humes leaf warbler
Тусклая пеночка

Švarca ķauķītis

Phylloscopus schwarzi
Raddes warbler
Толстоклювая пеночка

Tumšais ķauķītis

Phylloscopus fuscatus
Dusky warbler
Бурая пеночка

Svirlītis

Phylloscopus sibilatrix
Wood warbler
Пеночка трещотка

Čuņčiņš

Phylloscopus collybita
Common chiffchaff
Пеночка-теньковка

Vītītis

Phylloscopus trochilus
Willow warbler
Пеночка весничка

Zeltgalvītis

Regulus regulus
Goldcrest
Желтоголовый королёк

Sārtgalvītis

Regulus ignicapilla
Common firecrest
Красноголовый королёк