Sistemātika

Bezdelīga (Hirundo rustica) © Armands Majevskis

Bezdelīga

Hirundo rustica
Barn swallow
Деревенская ласточка

Pazīmes:
Slaids putns. Aste dziļi šķelta. Mugurpuse spīdīgi zilganmelna; piere un rīkle sarkanbrūni (rīkles lejasgals melns); vēders balts. Jaunajiem putniem aste mazāk šķelta nekā vecajiem (nav tik garas astes malējās spalvas). Kopējais putna garums 17 - 19 cm, spārnu vēziens 32 - 35 cm, svars 16 – 25 g. Dzīves cikls, līdz 5 gadiem.

Sastopami:
Cilvēku mītņu tuvumā: lielās pilsētās reti. Ceļošanas laikā lielos baros nakšņo ezeru un jūras krasta zonas niedrājos. Lidojums ātrs un šaudīgs, bieži lido zemu. Labprāt tup uz vadiem, antenām un tamlīdzīgās vietās. Reizēm dzer, lidojot ar atplestu knābi ļoti zemu virs ūdeņiem. Sliktos laika apstākļos reizēm uzlasa barību no lapām, sienām un citām virsmām. Barojas ar lidojošiem kukaiņiem, pārsvarā nelielā augstumā virs zemes vai ūdens. Gājputns, ziemo D Āfrikā.

Uzturēšanās laiks Latvijā:

Ligzda un olas:
Veidota no dubļiem, puslodveidīga, atklāta; kūtīs un šķūņos pie sijām zem griestiem vai jumta, arī zem tiltiem; Ligzdu darina gan tēviņš, gan mātīte gandrīz divas nedēļas, tāpēc arī bieži vien izgatavoto ligzdu kieto vairākus gadus pēc kārtas. 2 - 7 raibas olas, perē vismaz divas reizes. Mazuļi ir ligzdguļi. Vecāki ļoti rūpējas par mazuļiem - dienā baro tos vairāk nekā 500 reižu. Arī pēc izvadāšanas viņus uzmana. Sevišķi baidās no bezdelīgu piekūna.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 80.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 166.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 89 - 91.lpp;
Latvijas lauku putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1998.g. 88.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 325.lpp