Sistemātika

Ausainais cīrulis (Eremophila alpestris) © Selga Bērziņa

Ausainais cīrulis

Eremophila alpestris
Shorelark
Рогатый жаворонок

Pazīmes:
Atšķiras no citiem cīruļiem ar melni dzeltenu galvas zīmējumu; Tēviņam no pieres sākas melna ssvītra, kas tālāk uz pakausi pāriet melnās spalvu austiņās: Mātītei austiņu trūkst. Mugurpuse brūnā zemes krāsā; vēderpuse baltgana. Veciem putniem pēcriesta tērpā un jaunajiem putniem galvas zīmējums vājāk izteikts. Kopējais putna garums 14 - 17 cm, spārnu vēziens 30 – 35 cm, svars 35 – 45 g. Dzīves cikls, līdz 5 gadiem.

Sastopami:
Ausainais cīrulis izplatības areāla dienvidreģionos ir nometnieks, bet arktiskās zonas populācijas katru pavasari un rudeni veic garu migrācijas ceļu no ziemošanas vietām uz ligzdošanas areālu un atpakaļ. Rets caurceļotājs. Latvijā sastopams galvenokārt jūrmalas joslā. Ausainais cīrulis barojas gan ar sēklām, gan kukaiņiem, gan augļiem un ogām. Ligzdošanas laikā galvenā barība ir kukaiņi, arī putnēni tiek baroti ar kukaiņiem.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Nelielā skaitā regulāri caurceļo

Ligzda un olas:
Ausainais cīrulis ligzdo uz kailas zemes, turklāt ligzdu būvē tikai mātīte, piemeklējot zemē dabīgu iedobi vai to izkašājot pašas spēkiem, izmantojot gan knābi, gan pēdas. Ligzda ir savīta no smalkām saknītēm, sausas zāles un citām smalkām, sausām augu daļām, pēc tam tā tiek izklāta ar dūnām, spalvām un mīkstām augu pūkām.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 82.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 164.lpp;
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 321.lpp
http://ornitofaunistika.com/lvp/erealp.htm
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ausainais_cirulis