Sistemātika

Sila cīrulis (Lullula arborea) © Selga Bērziņa

Sila cīrulis

Lullula arborea
Woodlark
Лесной жаворонок

Pazīmes:
Nedaudz mazāks par lauku cīruli. Atšķiras no tā ar īsāku asti, bez baltām astes malējām spalvām, raksturīgu tumšu plankumu uz spārna malas un gaišām uzacu svītrām, kas uz pakauša svienojas kopā. Spārna un primāro segspalvu gali gaiši (labi redzami lidojumā). Atšķirīga arī dzīves vieta un balss. Sēžas kokos. Kopējais putna garums 15 cm, spārnu vēziens 27 – 30 cm, svars 24 – 36 g. Dzīves cikls, līdz 5 gadiem.

Sastopami:
Izcirtumos, mežmalās, jūrmalas kāpu joslā, retāk sausas augsto purvu malas un tamlīdzīgas vietas. Ļoti raksturīgs viļņveidīgs lidojums, kura laikā aktīvi, ļoti strauji spārnu vēzieni mijas ar planēšanu sakļautiem spārniem (kā dzenis). Dzied gan lidojumā, gan tupot kokos, galvenokārt naktī un no rīta vai arī vakara krēslā. Pārtiek galvenokārt no dažādiem kukaiņiem un to kāpuriem. Gājputns, ziemo DR Eiropā.

Uzturēšanās laiks Latvijā:

Ligzda un olas:
Parasti mežmalā uz zemes būvē labi apslēptu ligzdu. Aprīļa beigās dēj 2 - 5 raibas olas, dažk;art perē 2 - 3 reizes. Perēšana ilgst 13 dienas.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 81.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 164.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 21.lpp;
Latvijas meža putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2002.g. 102.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 319.lpp