Sistemātika

Mazais dzenis (Dryobates minor) © Armands Majevskis

Mazais dzenis

Dryobates minor
Lesser spotted woodpecker
Малый пёстрый дятел

Pazīmes:
Mazākais no dzeņiem. Mugura un spārni ar melnām un baltām šķērssvītrām; vēderpuse balta, astes apakšējās segspalvas nav sarkanas (atšķirībā no baltmugur dzeņa). Tēviņam galvas virsa sarkana, mātītei piere un paura daļa dzeltenīgi balta, galvas virsa un pakausis melns. Jaunie putni līdzīgi vecajiem, tikai jaunajiem tēviņiem nav tik sarkana galvas virsa. Knābis tumšpelēks. Kopējais putna garums 14 - 15 cm, spārnu vēziens 25 – 27 cm. Svars 18 - 22 g. Dzīves cikls, 5 - 10 gadi.

Sastopami:
Jauktu koku mežos (tīros skuju koku mežos neuzturas), parkos, dārzos. Vairāk uzturas uz koku zariem nekā uz stumbra. Ļoti kustīgs, kaļ maz. Bungo bieži un ātri. Balsi var dzirdēt kā ziemā, tā vasarā; līdzīga tītiņa balsij. Ziemā sastop arī niedrājos. Nometnieks, bet dažos gados septembrī - oktobrī daļa putnu veic tālākus pārlidojumus (invāzijas). Barojas ar kukaiņiem un kāpuriem. Ziemā dažkārt pievienojas zīlīšu bariņiem.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Nometnieks

Ligzda un olas:
Pašizkaltos, vairāk vai mazāk satrupējušu koku, galvenokārt alkšņu, dobumos. Nereti zemu. 5 - 9 baltas olas. Mazuļi ligzdā vēkšķ regulāri jau no dažu dienu vecuma.

Balss:


Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 78 - 79.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 158.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 230.lpp;
Latvijas meža putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2002.g. 98.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 282.lpp