Sistemātika

Melnā dzilna (Dryocopus martius) © Ainars Mankus

Melnā dzilna

Dryocopus martius
Black woodpecker
Желна

Pazīmes:
Vislielākā no dzeņu dzimtas putniem. Tēviņam visa galvas virsa līdz pat pakausim sarkana, mātītei tikai pakausis; viss pārējais apspalvojums melns. Jaunie putni tumši pelēcīgi; jaunie tēviņi ar sarkanu galvas virsu (izņemot pieri), jaunām mātītēm galvas virsa kā pieaugušām mātītēm. Knābis bāli dzeltens (vai bāli zilganpelēks - ziloņkaula krāsā) ar tumšu galu, kājas melnas, acis bālidzeltenas. Kopējais putna garums 40 - 46 cm, spārnu vēziens 67 – 73 cm. Svars 250 - 370 g. Dzīves cikls, līdz 10 gadiem.

Sastopami:
Skuju vai jauktu koku mežos. Dažkārt rudeņos veic nelielus klejojumus. Lidojums vairāk vai mazāk taisnā līnijā, ne tik viļņveidīgs kā citām dzeņu sugām, spārnu vēzieni neregulāri. Bungo samērā bieži. Samērā bieži novērojama kaļam vecus celmus un nokaltušus stumbrus tuvu zemei. Pārtiek no dažādu taureņu, mizgraužu un ūsaiņu kāpuriem un kūniņām, kuras mēdz sameklēt satrunējušos, vecos celmos, kā arī noplēšot nokaltušiem kokiem mizu no galotnes līdz zemei.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Nometnieks.

Ligzda un olas:
Pašizkaltos lapu koku, galvenokārt apšu, dobumos. Savrup stāvošos kokos (tais skaitā ekoloģiskajos koku izcirtumos). Dobuma skreja ir ovālas formas un ievērojami lielāka nekā citām dzeņu sugām. 3 - 5 baltas olas. Perēšana ilgst 18 dienas. Vienā dobumā perē vairākus gadus. Jaunos putnus dzilna baro no guzas ar skudru kūniņām un dažādiem kāpuriem. Lielāki paaugušies, dzilnēni bieži vien, sagaidot vecākus ar barību, izbāž galvas no dobuma un kliedz.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 78.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 162.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 231 - 232.lpp;
Latvijas meža putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2002.g. 90.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 284.lpp