Sistemātika

Dzeņu dzimta

Tītiņš

Jynx torquilla
Eurasian wryneck
Вертишейка

Pelēkā dzilna

Picus canus
Grey headed woodpecker
Седой дятел

Zaļā dzilna

Picus viridis
European green woodpecker
Зелёный дятел

Melnā dzilna

Dryocopus martius
Black woodpecker
Желна

Dižraibais dzenis

Dendrocopos major
Great spotted woodpecker
Большой пёстрый дятел

Baltmugurdzenis

Dendrocopos leucotos
White backed woodpecker
Белоспинный дятел

Vidējais dzenis

Leiopicus medius
Middle spotted woodpecker
Средний пёстрый дятел

Mazais dzenis

Dryobates minor
Lesser spotted woodpecker
Малый пёстрый дятел

Trīspirkstu dzenis

Picoides tridactylus
Three toed woodpecker
Трёхпалый дятел