Sistemātika

Pupuķis (Upupa epops) © Mārtiņš Briedis

Pupuķis

Upupa epops
Hoopoe
Удод

Pazīmes:
Uz galvas pagarinātu spalvu cekuls, ko var vēdekļveidīgi izplest. Knābis samērā garš, nedaudz liekts uz leju. Aste un spārni melni balti, raibi; pārējais apspalvojums sārti rūsganbrūns. Lidojums viļņveidīgs. Veikli staigā pa zemi. Kopējais putna garums 26 - 28 cm, spārnu vēziens 44 – 48 cm, svars 60 – 75 g. Dzīves cikls, 5 - 10 gadi.

Sastopami:
Parkos, dārzos, atklātos laukos mežmalu tuvumā, jūrmalas kāpu joslā, kapsētās un māju apstādījumos, kā arī mežmalās, priežu mežos uz sausām, nabadzīgām augsnēm. Samērā reti. Ceļo galvenokārt naktīs vienatnē (uz Āfriku). Pupuķis ir ļoti uzmanīgs putns, cilvēku tuvu nepielaiž. Briesmās sastingst un ceļas spārnos tikai tad, kad traucētājs ir gandrīz uzkāpis putnam virsū. Barojas uz zemes haotiski mainot virzienu. Pupuķis pārtiek no dažādiem kukaiņiem, it īpaši no vaboļu kāpuriem, ko sameklē, staigādams pa zemi, to rakņādams ar spico knābi.

Uzturēšanās laiks Latvijā:

Ligzda un olas:
Koku dobumos, ēku sienu spraugās vai pažobelēs;Ligzda bez izklājuma. Maijā - jūlijā dēj 7 - 8 zaļganpelēcīgas olas. Mātīte perē viena, tikmēr tēviņš pienes barību. Kad mazuļi paaugušies, barību pienes abi vecāki.

Balss:


Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 76.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 150.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 93 - 94.lpp;
Latvijas lauka putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1998.g. 82.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 274.lpp