Sistemātika

Baltā pūce (Bubo scandiacus) © Rachel Bilodeau

Baltā pūce

Bubo scandiacus
Snowy owl
Белая сова

Pazīmes:
Diezgan liela, balta pūce ar apaļu galvu un šķērsojošiem brūnganiem raibumiem. Tēviņš dažkārt tīri balts vai tikai ļoti nedaudz raibumots. Pirksti klāti ar biezām un garām spalvām. Dienas pūce, uzturas pa vienai. Kopējais putna garums 53 - 65 cm, spārnu vēziens 1.25 – 1.5 cm, svars 1.2 – 2.0 kg. Dzīves cikls, 10 - 20 gadi.

Sastopami:
Atklātās vietās. Kad ziemeļu apgabalos iestājas aukstums un polārā nakts, tad pie mums ierodās dažādi putni - ziemas viesi un starp tiem kā sevišķi interesanta - baltā pūce. Jo vecāka kļūst baltā pūce, jo baltāks viņas tērps, un tikai reti melni plankumi grezno balto mantiju. Kājas un pirksti apklāti ar biezām spalvām; nagi un knšbis melns; acis lielas; dzeltenas. Kaut arī baltā pūce pie mums uzturas tikai dažas ziemas līdz pavasarim, taču šo putnu meklēsim lielos mežos, purvos vai upju krastos. Baltā pūce uzturas klajos laukos un ganībās, kur stundām ilgi sēž uz siena vai salmu kaudzes un novēro laupījumu, kuru tā prot sagūstīrt arī dienā. Baltā pūce barojas ar dažādiem dzīvniekiem, sākot no peles un beidzot ar zaķi, rubeni, irbēm un pīlēm. Latvijā sastopami galvenokārt jaunie putni. Ne katru gadu.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Rets ziemas viesis.

Ligzda un olas:
Ziemeļos šis krāšņais plēsīgais putns ligzdo uz klintīm bedrītēs, kas izklātas ar sausām zālēm un lapām. Dēj 4 - 7 baltas olas. Mazuļu skaits un ligzdošanas sekmes atkarīgas no pamatbarības - lemingu un citu grauzēju daudzuma. Par mazuļiem vecāki ļoti rūpējas, bagātīgi tos baro ar grauzējiem un putniem un aizsargā pret ienaidniekiem. Tāpat kā visas pūces un vanagi, arī baltā pūce, ja nevar pieveikt uzbrucēju ar spēku, mēģina to ar viltu aizvilināt projām, izlikdamās ievainota. Ziemā var aizklīst ļoti tālu no ligzdošanas rajoniem, sasniedzot arī Latviju.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 71.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 141.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 234 - 235.lpp;
Latvijas lauku putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1998.g. 70.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 468.lpp