Sistemātika

Klijkaiju dzimta

Vidējā klijkaija

Stercorarius pomarinus
Pomarine skua
Средний поморник

Īsastes klijkaija

Stercorarius parasiticus
Parasitic jaeger
Короткохвостый поморник

Garastes klijkaija

Stercorarius longicaudus
Long tailed jaeger
Длиннохвостый поморник

Lielā klijkaija

Catharacta skua
Great skua
Большой поморник