Sistemātika

Baltgalvas zilknābis (Oxyura leucocephala) © Ainars Mankus

Baltgalvas zilknābis

Oxyura leucocephala
White headed duck
Савка

Pazīmes:
Tēviņam riesta tērpā ir balta galva ar nelielu melnu "cepurīti" tās virspusē un zils, pie pamatnes pēc skata "uzpūsts" knābis. Pārējais ķermenis ir rūsgani brūns ar neuzkrītošiem, melniem strīpojumiem. Mātīte pēc izskata tāda pati, kā tēviņš, bet tās galva ir brūna, tāpat kā viss ķermenis, knābis pelēks. Pēcriesta tērpā arī tēviņam knābis kļūst pelēks. Jaunie putni līdzīgi ,ātītei, tikai tiem vaigi un kakla priekšpuse ir bālgani. Viengadīgiem tēviņiem galvas mēdz būt melnganas ar nelieliem baltiem laukumiem. Visu vecumu un tērpu putniem raksturīga peldēšana ar gandrīz vertikāli saslietām astes spalvām. Gājputns. Kopējais putna garums 43 - 48 cm, spārnu vēziens 60 – 70 cm. Svars 500 - 900 g. Dzīves cikls, virs 8 gadiem.

Sastopami:
Latvijā rets caurceļotājs. Sastopams palearktikas biotopos no Spānijas un Marokas Vidusjūras reģionā līdz Ķīnas un Mongolijas rietumu daļai. Tiek izdalītas četras palielas populācijas, starp kurām robežas nav pietiekami izpētītas. Visa Baltgalvas zilknābja dzīve paiet uz ūdeņiem. Sajūtot apdraudējumu tas iegremdējas ūdenī tā, ka virs ūdens paliek tikai pati muguras virspuse. Zem ūdens tas var nopeldēt 30 - 40 m. Pēc izniršanas var nekavējoties ienirt atkal. Nirst bez šļakatām un klusu. Barojās galvenokārt naktīs, dažādos ūdens dziļumos, pārtiek no gliemežiem, ūdens kukaiņiem, to kāpuriem, tārpiem, vēžveidīgajiem, lapām un ūdensaugu sēklām.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Sastapts 1 reizi

Ligzda un olas:
Riests sākās martā, olas tiek dētas aprīlī - maijā. Ligzdu taisa niedrēs, piestiprinot to pie niedru kātiņiem. Ligzda var atrasties arī kaiju vai dūkuru kolonijās. Dējumā ir 4 - 9 palielas netīri baltas olas ar zilganu vai dzeltenīgu nokrāsu. Reizēm ir novērojams ligzdošanas parazītisms, kad vienā ligzdā olas sadēj vairākas mātītes, tad to daudzums ir no 10 - 12. Perēšana ilgst 22 - 26 dienas. Perē un izvadā bērnus tikai mātīte. Tikko izšķīlušies mazuļi (ligzdbēgļi) jau prot veikli peldēt un dažkārt apvienojas vairāku perējumu tā saucamajos "bērnudārzos".

Balss:

Izmantotā literatūra:

Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 446.lpp

https://ru.wikipedia.org/wiki/Савка