Sistemātika

Īsknābja zoss (Anser brachyrhynchus) © Ainars Mankus

Īsknābja zoss

Anser brachyrhynchus
Pink footed goose
Короткоклювый гуменник

Pazīmes:
Līdzīga sējas zosij, tikai mazāka par to. Galva un kakls tumši, knābis daļēji melns, daļēji rozā. Atšķirībā no sējas zoss, kājas arī rozā. Gājputns. Kopējais putna garums 61 - 76 cm, spārnu vēziens 1.37 – 1.61 m. Svars 2.5 - 2.7 kg. Dzīves cikls, 10 līdz 20 gadi.

Sastopami:
Sastop pavasara migrācijas laikā, kopā ar sējas zosīm. Arīļa vidū taš jau sasnieguša ligzdošanas vietas ziemeļos, kur uzturas līdz pat augusta beigām. Migrācijas lidojumi pārsvarā notiek virs jūras. Pēc varāku gadu ligzdošanas, zosīm apmēslojot augsni, uz tās izaug bagātīga zaļumu kārta, kas kalpo par barību ligzdošanas laikā. Barība galvenokārt sastāv no ķērpjiem un sūnām.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Reta caurceļotāja

Ligzda un olas:
Ligzdo Īslandē, Špicbergenā un Grenlandes austrumu daļā. Uz ligzdošanas vietām vairums šo zosu sāk lidot jau martā. Ligzdojošas kolonijas nav pārāk blīvas, pāris izveidojās pirmajā ziemošanas gadā un paliek kopā uz visu mūžu. Ligzdvietu tā iekārto sameklējot kādu iedobi zemē, izklājot to ar augiem un pūkām. Dējumā parasti ir 4 olas, perēšana sākās līdz ar pēdējās olas izdēšanu un turpinās 28 dienas. Jaunos putnus vadā abi vecāki. Putnēni iegūst lidotspēju 2 mēnešu vecumā.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 63.lpp

http://www.goldensites.ru/item/489/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Короткоклювый_гуменник