Sistemātika

Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus) © Ainars Mankus

Ziemeļu gulbis

Cygnus cygnus
Whooper Swan
Лебедь-кликун

Pazīmes:
Atšķirībā no paugurknābja, vaskādiņa uz knābja pamata un iemauktiem dzeltena, pārējais knābis melns (paugurknābja gulbim knābis oranžs, iemaukti un paugurs uz augšknābja melns), peldot kakls taisns, bieži dzirdama balss, kas atgādina trompetes skaņas. Atšķirībā no mazā gulbja, dzeltenā vaskādiņa knābja sānos sniedzas zem nāsu atverēm (mazajam gulbim dzeltenā vaskādiņa neliela un nesasniedz nasu atveru pakaļējo malu), bez tam ziemeļu gulbis ir ievērojami lielāks un tam ir citāda balss. Jaunie putni pelēcīgi, knābis sarkanīgs, bez melnajiem iemauktierm. Lidojums bez švīkstoņas. Ceļo trokšņainos baros, sakārtojušies kāšveida vai slīpā viļņveida ierindā. Gājputns. Kopējais putna garums 1.4 - 1.6 m, spārnu vēziens 2.05 – 2.32 m. Svars 9 - 11 kg. Dzīves cikls, 10 gadi un vairāk.

Sastopami:
Galvenokārt zivju dīķi, retāk arī sūnu purvi un ezeri. Caurceļošanas laikā arī jūras piekraste, ezeri, purvi un applūdušas palienes. Ziemeļu gūlbis starpsugu attiecībās ir agresīvāks par citiem gulbjiem un ja ir izveidojusies konkurence par ligzdas vietu, paugurknābja gulbis tiek padzīts. Pārtiek galvenokārt no ūdensaugiem un ūdens bezmugurkaulniekiem. Apmeklē arī sējumus. Ziemo R un C Eiropā, bargās ziemās dodas līdz Britu salām.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Neliela dzaļa arī pārziemo

Ligzda un olas:
Ligzdu no ūdensaugiem un to sakneņiem būvē maz traucētās ūdenstilpnēs. Parasti tā atrodas saliņā zem krūma vai koka vai arī sēklī samērā atklāti. Dējumā parasti ir 5 - 6 olas, gadā viens perējums. Mazuļi ir ligzdbēgļi.

Balss:


Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 33.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 50.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 192.lpp;
Latvijas ūdeņu putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1999.g. 58.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 61.lpp