Sistemātika

Tumšā pīle (Melanitta fusca) © Ainars Mankus

Tumšā pīle

Melanitta fusca
Velvet Scoter
Турпан

Pazīmes:
Abi dzimumi atšķiras no nedaudz mazākās melnās pīles ar baltajiem spoguļiem, kas labi redzami tikai lidojumā (melnajai pīlei spārni pilnīgi melni). un pēc sarkanām kājām (melnajai pīlei kājas melnas). Tēviņš riesta tērpā melns, zem acs neliels balts plankums. Mātīte melnbrūna, pie knābja pamata un auss apvidū balti plankumi (melnās pīles mātītei vaigi viscaur baltgani). Uzturas nelielos bariņos vai pa vienai. Lido smagi un parasti zemu virs ūdens. Gājputns. Kopējais putna garums 52 - 59 cm, spārnu vēziens 90 – 99 cm. Svars 1.1 - 2 kg. Dzīves cikls, 10 - 12 gadi.

Sastopami:
Jūrā. reti jūrmalas joslas lielākos ezeros. Barojās ar maziem bezmugurkaulniekiem un sīkām zivtiņām. Pēc barības nirst.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Caurceļo

Ligzda un olas:
Ligzdošanas vietas tundrās un meža tundrās saldūdens ezeros. Pāri izveidojas jau ziemas beigās, tādēļ uz ligzdošanas vietām tumšās pīles ierodas jau sadalījušās pa pāriem. Riesta laikā tēviņš ienirst ūdenī un zem ūdens tuvojas mātītei, sapārojusies mātīte klaigājot lidinās zemu virs ūdens apmetot loku un nolaižās lidojuma uzsākšanas vietā. Ligzdu taisa uz zemes, netālu no ezeriem, upēm un piekrastēm, ne tālāk kā 100 m no krasta. Reidzēm ligzdo kopā ar kaiju kolonijām. Dējumā ir 7 - 9 krēmbaltas olas.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 27.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 187.lpp;
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 84.lpp

https://ru.wikipedia.org/wiki/Турпан