Sistemātika

Rudā dižpīle (Tadorna ferruginea) © Armands Majevskis

Rudā dižpīle

Tadorna ferruginea
Ruddy Shelduck
Огарь

Pazīmes:
Paliela, zosij līdzīga pīle ar rudu ķermeni, gaišāku galvu, melnām lidspalvām u asti, baltām spārna virsējām un apakšējām spalvām. Tēviņam ligzdošanas laikā uz kakla melns gredzens. Jaunajiem putniem ķermeņa krāsojums blāvāks. Gājputns. Kopējais putna garums 58 - 70 cm, spārnu vēziens 1.1 – 1.35 m. Svars 0.85 - 1.4 kg. Dzīves cikls, 5 - 15 gadi.

Sastopami:
Stepes, pustuksneši, kalni; lielu ūdeņu tuvums nav obligāts. Pēc ligzdošanas pie lielākiem ūdeņiem. Ligzdošanas laikā koncentrācijas neveido, pēc ligzdošanas sezonas - sabiedriska. Visēdājs, bet barībā dominē augi. Izteiktas sezonālas migrācijas nav raksturīgas.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Konstatēta 1 reizi

Ligzda un olas:
Latvijai tuvākās ligzdošanas vietas ir Melnās jūras piekrastes stepēs. Priekškaukāzā, Mazāzijas pussalā. Ligzdu iekārto dabiskās vai citu dzīvnieku raktās alās, koku dobumos, cilvēku pamestās konstrukcijās. Mazuļi - ligzdbēgļi. Tos vadā abi vecāki. Dzimumbriedumu sasniedz 2 gadu vecumā.

Balss:


Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas ūdeņu putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1999.g. 64.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 442.lpp