Sistemātika

Prīkšķe (Anas querquedula) © Ainars Mankus

Prīkšķe

Anas querquedula
Garganey
Чирок-трескунок

Pazīmes:
Mazliet lielāka par krīkli. Tēviņam riesta tērpā virs acs plata, balta lokveida josla; galva, kakls un krūtis brūnas; no muguras pār spārniem nokarājās pagaras melni baltas krāšņumspalvas. Mātīte brūngani raibumota. Lidojumā (atšķirībā no krīkļa) spārnu priekšējā daļa stipri gaišāka par pārējo spārna virspusi; spoguļa malās ttāpat kā krīklim baltas joslas. Turot rokā, visos tērpos no krīkļa atšķirama pēc vienveidīgā, matēti zaļganā spoguļa (krīklim puse spoguļa mirdzoši zaļa, puse melna). Uzvedība un barošanās veids vairāk atgādina platknābi nekā krīkli. Lido ātri un veikli. Gājputns. Kopējais putna garums 37 - 41 cm, spārnu vēziens 63 – 69 cm. Svars 250 - 500 g. Dzīves cikls, 10 gadi un vairāk.

Sastopami:
Dažādos atklātos ūdensbaseinos ar bagātīgu veģetāciju. No pārziemošanas vietām ierodas marta beigās, aprīlī. Prīkšķe nav sevišķi bailīgs putns, ja viņu bieži netraucē, pielaižas diezgan tuvu; visveiklākā lidotāja no pīļu sugām, lidojot viegli spēj izvairīties no piekūna un vistu vanaga nagiem. Savu lidošanas māku viņa sevišķi nodemonstrē rudeņos, laizdamās no barošanās vietām uz ezeru. Parasti redzamas pāros vai nelielās grupās, pie mums lielus barus neveido. Barojoties nenirst. Barībā ir sevišķi daudz gliemezīšu, arī airkāju vēzīši, tomēr ēd arī ūdensaugu lapas un sēklas. Pārziemo āfrikā.

Uzturēšanās laiks Latvijā:

Ligzda un olas:
Ligzda uz zemes (labi paslēpta), netālu no ūdens, klajākās vietās - piekrastes pļavās, zāļainos sēkļos, arī atklātās salās. 8 - 10 spīdīgas, gaišākas vai tumšākdzeltenas olas. Gadā viens peerējums. Perē un mazuļus vadā tikai mātīte. Mazuļi - ligzdbēgļi.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 23.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 62.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 135.lpp;
Latvijas ūdeņu putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1999.g. 80.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 75.lpp