Sistemātika

Paugurknābja gulbis (Cygnus olor) © Armands Majevskis

Paugurknābja gulbis

Cygnus olor
Mute Swan
Лебедь - шипун

Pazīmes:
Liels sniegbalts putns. Atšķirībā no ziemeļu un mazā gulbja, knābis oranžs, pie augšknābja pamata melns paugurs (tēviņiem pavasarī paugurs ievērojami palielinās) un melna vaskādiņa. Peldot kaklu izliec graciozi "s" burta veidā, knābis vērsts pret ūdeni, spārni buru veidā nedaudz pacelti uz augšu. Kājas melnas. Jaunie putni pelēcīgi brūngani (ziemeļu gulbja jaunie putni bāli brūngani), knābis pelēcīgi sarkans (bez paugura), vaskādiņa pie augšknābja pamata melna, kājas pelēkas. Lidojums taisns, spēcīgs, kaklu tur izstieptu; lidojuma laikā dzirdama raksturīga skaļa dziedošu spārnu švīkstoņa. Neligzdošanas laikā uzturas baros. Gājputns. Kopējais putna garums 1.4 - 1.6 m, spārnu vēziens 2.08 – 2.38 m. Svars 10 - 12 kg. Dzīves cikls, 15 - 20 gadi.

Sastopami:
Lielākos ūdensbaseinos ar bagātīgu veģetāciju. Reiz savienojušies gulbji paliek uzticīgi uz mūžu, ja viens iet bojā otrs sēro un ilgi apmeklē to vietu, kur savu draugu pazaudējis. Apdraudējuma gadījumā ieņem raksturīgu draudu pozu - burveidīgi paceļot spārnus, saliecot un mugurai cieši piekļaujot kaklu un galvu, kas starp spārniem tālu atbīdīta atpakaļ. Parasti barojas ūdenī. Bieži uzturas lielos baros, neligzdojošie īpatņi arī vasarā. Pārtiek galvenokārt no dažādiem ūdensaugiem, arī bezmugurkaulniekiem. Ziemo C un R Eiropā.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Mēdz arī pārziemot

Ligzda un olas:
Ligzdo aizaugušu seklu ezeru ūdensaugu biezokņos vai slīkšņu joslā, dažreiz diezgan atklātās vietās. Maija sākumā dēj 7 - 9 olas (jaunākas mātītes dēj mazāk). Mazuļi ir ligzdbēgļi. Aizsargājot ligzdu var uzbrukt cilvēkam knābjot un sitot ar spārniem. Ģimenes uzturas kopā līdz nākamā gada pavasarim.

Balss:


Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 32 - 33.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 50.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 192.lpp;
Latvijas ūdeņu putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1999.g. 54.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 59.lpp