Sistemātika

Melnā pīle (Melanitta nigra) © Selga Bērziņa

Melnā pīle

Melanitta nigra
Common Scoter
Синьга

Pazīmes:
Melnā pīle ir Meža pīles lielumā. Abiem dzimumiem uz spārniem nav nekādu baltumu. Tēviņi viscauri vienkrāsāini spīdīgi melns (vienīgā pīļu suga ar tik vienveidīgi melnu apspalvojumu), uz augšknābja pamata liels paugurs, knābja vidusdaļā dzeltens plankums. Mātītes un jaunie putni tumši brūni; vaigi, kakla sāni un rīkle baltgani, galvas virsa tumša, vēderpuse brūngani balti raibumota; atšķiras no tumšās pīles mātītes ar savādāku galvas krāsojumu, melnganām kājām un tumšiem spārniem. Labi nirst, lido smagi. Gājputns. Kopējais putna garums 45 - 54 cm, spārnu vēziens 79 – 90 cm. Svars 1.2 - 1.4 kg. Dzīves cikls 10 - 15 gadi.

Sastopami:
Melnā pīleapdzīvo ziemeļu apgabalu meža tundrās atklātus ezerus un taigā sūnu purvus. Lielāko gada laiku viņas baros atklātās jūrās un tikai maija mēnesī uzmeklēligzdošanas vietas taigā. Ceļošanas laikos ielaižas ezeros nelielos baros pa trim, četrām. Ieraugot šādas pīles uzreiz var pateikt ka tās ir nākušas no tāliem ziemeļiem, cilvēku nepazīst un arī daudz neuztraucās to pamanot. Peld diezgan līdzīgi Laucim, diezgan dziļi iegrimusi ūdenī, ar paceltu knābja galu. Paceļoties no ūdens, ilgāku laiku atsperas ar kājām un lido zemu. Melnās pīles nozūd tad, kad visi ūdeņi aizsaluši.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Caurceļo

Ligzda un olas:
Mazā bedrītē zem krūma, izklātā ar zālēm un sūnām, jūnija mēnesī dēj 8 -9 gaišbrūnas olas. Līdzko mātīte sāk perēt, tēviņš atstāj viņu un kopā ar citiem barā aizceļo uz jūru, kur tikai oktobra mēnesī sagaidā mātīti ar visu bērnu baru. Tad uzsāk ceļošanu uz ziemas mītnēm.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 27 - 28.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 185; 187.lpp;
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 83.lpp