Sistemātika

Mazais gulbis (Cygnus columbianus) © Ainars Mankus

Mazais gulbis

Cygnus columbianus
Bewick`s Swan
Американский лебедь

Pazīmes:
Ļoti līdzīgs ziemeļu gulbim, tikai daudz mazāks, ar resnāku un īsāku kaklu. Atšķirībā no ziemeļu gulbja, knābja dzeltenā vaskādiņa ir neliela, noapaļota un nesasniedz nāsu atveru pakaļējo malu, balss ir daudz klusāka. Jaunie putni līdzīgi ziemeļu gulbja jaunajiem putniem, bet ir daudz mazāki. Lidojot nav dzirdama spārnu švīkstoņa; barā parasti neregulārs sakārtojums. Gājputns. Kopējais putna garums 1.15 - 1.27 m, spārnu vēziens 1.8 – 2.1 m. Svars 5 - 6.5 kg. Dzīves cikls, virs 10 gadiem.

Sastopami:
Lielākos ūdensbaseinos, arī jūrā. Dzīvo tundrās, pārpurvojušos, zālainos ezeros un upju ietekās. Caurceļošanas laikā dažādi seklūdeņi gan jūras piekrastē, gan iekšzemē - dīķi, ezeri, upes, palu ūdeņu piepludinātas vietas, arī uz laukiem. Atpūtas un barošanās vietās nereti kopā ar Ziemeļu gulbjiem. Pārtiek galvenokārt no augu barības. Ziemo Rietumeiropā.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Caurceļo

Ligzda un olas:
Ligzdo Rietumu Palearktikas tundras un meža tundras joslā, bet 2 reiz ir ligzdojis arī Lietuvā. Mazuļi ir ligzdbēgļi.

Balss:


Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 33.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 50.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 193.lpp;
Latvijas ūdeņu putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1999.g. 56.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 60.lpp