Sistemātika

Mazā gaura (Mergellus albellus) © Ainars Mankus

Mazā gaura

Mergus albellus
Smew
Луток

Pazīmes:
Daudz mazāka par citām gaurām, knābis īsāks; vairāk līdzinās pīlēm. Tēviņš riesta tērpā balts, starp aci un knābi melns plankums; nelielā attālumā redzama arī nedaudz melnā krāsa uz galvas sāniem, muguras un pleciem; lidojumā izskatās tumšāks, ar melni baltiem spārniem; pēcriesta tērpā līdzīgs mātītei, tikai baltie laukumi uz spārniem lielāki. Mātīte pelēkāka, galvas virsa sarkanbrūna, rīkle un vaigi balti. Jaunajiem putniem spārnu laukumi brūnganbalti. labi nirst. No ūdens paceļas viegli, lido līnijā vai kāsī. Gājputns. Kopējais putna garums 36 - 44 cm, spārnu vēziens 55 – 69 cm. Svars 500 - 800 g. Dzīves cikls, virs 8 gadiem

Sastopami:
Lielākos ūdensbaseinos (galvenokārt jūrmalas joslā) un jūrā. Novērojama vēlā rudenī diezgan reti, pirms ūdeņu aizsalšanas. Nereti pārziemo. Parasti uzturas nelielos bariņos. Barojas ar ūdens kukaiņiem un mazām zivtiņām. Barojas nirstot, ziemā pat zem ledus.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Caurceļo un ziemo

Ligzda un olas:
Ligzdo ziemeļeiropā koku dobumos pie tīriem ezeriem vai upēm, bet Baltkrievijā pēdējos gados ligzdo speciāli izliktos būros (ar mazu skreju) pie zivju dīķiem. Dējumā parasti 7 -9 baltas vai retāk iedzeltenas olas. Perē un mazuļus vadā tikai mātīte.Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 29 - 30.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 70.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 192.lpp;
Latvijas ūdeņu putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1999.g. 94.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 86.lpp