Sistemātika

Gaigala (Bucephala clangula) © Ainars Mankus

Gaigala

Bucephala clangula
Common Goldeneye
Обыкновенный гоголь

Pazīmes:
Riesta tērpā tēviņš uzkrītoši kontrastaini melni balts, viegli pazīstams pēc melnās galvas un apaļā baltā laukuma starp knābja pamatu un aci, kakls un vēderpuse balta, muguras vidusdaļa melna. Kājas oranžas. Lidojumā galva izskatās samērā liela, kakls īss, uz spārniem lieli balti četrstūraini laukumi. Pēcriesta tērpā līdzīgs mātītei. Mātītwi galva ir brūna (nav arī baltā laukuma pie knābja), kakla gredzens balts, guzas apvidus pelēks, uz spārniem balti laukumi (līdzīgi tēviņam). Jaunie putni brūnganāki, bez baltā kakla gredzena un laukuma pie knābja. Lieliski nirst. No ūdens paceļas vieglāk nekā citas nirpīles. Gājputns. Kopējais putna garums 42 - 50 cm, spārnu vēziens 65 – 80 cm. Svars 600 - 1200 g. Dzīves cikls, 8 gadi un vairāk.

Sastopami:
Dažādos ūdensbaseinos, arī augsto purvu ezeros, mežu ieskautās upēs, vecupes, zivju dīķi. Ceļošanas un ziemošanas laikā vairāk jūrā, piejūras ezeros. Ligzdo nevienmērīgi, caurceļo bieži Lidojumā ar spārniem rada īpatnējas svilpojošas skaņas. Raksturīgs riesta rituāls, kad galvu pavērš ar knābi vertikāli uz augšu. Spalvu maina jūras piekrastē seklāk par 10 m.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Daļa pārziemo

Ligzda un olas:
Ligzdo koku dobumos un izliktajos būros, kas var atrasties pāris km ūdens, ja tādu tuvumā nav ligzdu ierīko zem krūma vai niedrēs un meldrājos no sausām zālēm un lapām, iekšpusi mīksti izklāj ar pūkām, ko izplūc pati sev no vēdera un krūtīm. Maijā dēj 5 - 11 netīri zaļganas olas, perē 22 dienas. Čaumala gluda, bez spīduma. Gadā viens perējums. Mazuļi - ligzdbēgļi. Mazuļus perē un vadā tikai mātīte, tēviņi tikmēr dodas uz spalvu maiņas vietām.

Balss:


Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 26.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 66.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 182.lpp;
Latvijas ūdeņu putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1999.g. 92.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 85.lpp