Sistemātika

Baltvaigu zoss (Branta leucopsis) © Ainars Mankus

Baltvaigu zoss

Branta leucopsis
Barnacle Goose
Белощёкая казарка

Pazīmes:
Apspalvojums melni balts. Piere, vaigi un rīkle spilgti balta, kakls un krūtis melnas, mugurpuse pelēcīga ar melnām svītrām (svītrām baltas apmalītes), vēderpuse baltgana, aste melna, virsaste balta. Kājas un nelielais knābis melns. Ceļo baros, aktīva galvenokārt naktīs. Gājputns. Kopējais putna garums 58 - 70 cm, spārnu vēziens 1.32 – 1.45 m. Svars 1.5 - 2 kg. Dzīves cikls, 18 gadi un vairāk.

Sastopami:
Galvenokārt jūrā, retāk jūrmalas joslas lielākos ūdensbaseinos. Apdzīvo ziemeļjūras klinšainās piekrastes.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Caurceļo

Ligzda un olas:
Ligzdojošas kolonijas sastopamas arktiskajā tundrā. Ligzdo klinšainos krastos, kas mijās ar sulīgas zāles ieplakām. Kolonijas veido līdz 75 pāri, attālums starp ligzdām daži desmiti metru. Perējuma 4 - 5 olas.

Balss:


Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 32.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 54.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 195.lpp;
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 67.lpp

https://ru.wikipedia.org/wiki/Белощёкая_казарка