Sistemātika

Baltpieres zoss (Anser albifrons) © Ainars Mankus

Baltpieres zoss

Anser albifrons
White-fronted Goose
Белолобый гусь

Pazīmes:
Mazāka un tumšāka par meža zosi. Pieaugusi zoss atšķiras no meža un sējas zoss ar balto laukumu pie sarkanīgā knābja pamata, oranžām kājām un platām melnām neregulārām joslām uz vēdera. Jaunajiem putniem nav baltā laukuma pie knābja un melno joslu uz vēdera, tādēļ tos viegli sajaukt ar citu "pelēko zosu" sugām (nelielā attālumā var atšķirt pēc knābja un kāju krāsas). Uzvedībā un lidojumā līdzīga meža zosij. Gājputns. Kopējais putna garums 65 - 78 cm, spārnu vēziens 1.3 – 1.65 m. Svars 1.9 - 2.5 kg. Dzīves cikls, 15 līdz 20 gadi.

Sastopami:
Caurceļojot, parasti kopā ar sējas zosīm. Bieži

Uzturēšanās laiks Latvijā: Caurceļo

Ligzda un olas:
Ligzdot baltpieres zosis sāk jūnija beigās, jūlija sākumā, kad tundrā kļust siltāks. Ligzda atrodas uz paaugstinājuma. Kamēr mātīte perē, tikmēr tēviņš apsargā ligzdu un sev piederošo teritoriju. Dējumā parasti ir 4 - 7 olas. Kad izšķiļās mazuļi, par tiem rūpējās abi vecāki. Augusta beigās jaunie putni jau ir lidotspējīgi.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 31.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 52.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 194.lpp;
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 64.lpp

https://ru.wikipedia.org/wiki/Белолобый_гусь