Asins riņķošanas orgāni

Putnu asinis ir sarkanākas nekā zīdītājiem un satur vairāk olbaltuma un fosfora. Sirds dalīta arteriālā (kreisā) un venozā (labā) pusē. Sirds ļoti muskuļaina un labākiem lidotājiem tā ir samērā lielāka. Kreisais kambaris attīstīts labāk; ar priekškambariem tas ir otrādi. Tīrās (arteriālās) asinis no plaušām ietek kreisajā priekškambarī, tad kambarī; no pēdējā sākas galvenā artērija (aorta); pa to un tās sazarojumiem tīrās asinis iznēsā pa visu ķermeni. Netīrās (venozās) asinis ķermenī salasās vēnās, kas, saplūzdamas kopā, vēlāk izveido kopējo vēnu, un tā asinis ietek labajā priekškambarī, tad kambarī: no pēdējās venozās asinis pa plaušu artērijām nonāk plaušās, kur notiek gāzu apmaiņa.

Teksts: Mežu departamenta izdevums, 1936, Rīga, LU Pr. Doc. N. Transehe, Dr. R. Sināts, Latvijas Putni. 12 – 12 lpp.