• Putns rokā

Lauku balodis ar Francijas gredzenu

Dažas dienas pirms Līgo svētkiem ierados lauku mājās, Vecsaules pagastā, apvienot patīkamo ar lietderīgo, respektīvi, nosvinēt Jāņus un gredzenot putnus. Gredzenošanas sesija ilga no 19.06 līdz 01.07.2019. Kā vienmēr tīklus izliku dārzā un eglītēs. Šoreiz izdomāju ka V burta formā izlikšu arī 2 tīklus gar bērzu birzi, kur tā robežojās ar mauriņu.  Trešās dienas rītā kad gredzenoju kārtējo Balto cielavu, (kas vasarā ir biežāk sastopamā suga dārzā) pamanīju ka iepriekšminētajos tīklos spirinās paliels putns, tas vicinot spārnus cenšās aizlidot prom, bet kaut kas to notur pie tīkla. Sapratis, ka šis putns ir Lauku balodis, pieskrēju pie tīkla un atsvabināju to. Jau braucot uz laukiem biju aizdomājies par to, ka būtu priecīgs apgredzenot šīs sugas  putnu. Bes kas tev deva, balodis jau bija apgredzenots. Adrenalīna pārņemts ar viegli trīcošām rokām turēju balodi un nolasīju uzrakstu uz gredzena – OIS MUSEUM – PARIS un sērijas numurs. Lauku balodis no Francijas, lieliska dāvana uz Līgo gredzenotājam no Latvijas “:). 

Lauku balodis (Columba palumbus)

Francijas gredzens

Kā papildus bonuss pāris dienas pirms prombraukšanas bija otrs Lauku balodis, kurš izlidoja no ābeles un manis pavadīts ievēlās tajos pašos bērzu birzes tīklos. Tas uzreiz tika notverts, apgredzenots un palaists brīvībā, kas zin, varbūt ka viņu kāds noķer Francijā.

Pavisam šajās dienās tika apgredzenoti 110 putni no 27 sugām:

Baltā cielava – 26, Lauku zvirbulis – 21, Mājas strazds – 13, Melnais erickiņš – 6, Melnais meža strazds – 6, Pelēkais strazds – 5, Lielā zīlīte – 4, Gaišais ķauķis – 3, Dziedātājstrazds – 2, Vītītis – 2, Dzilnītis – 2, Zilzīlīte – 2, Dadzītis – 2, Mazais svilpis – 2, Sarkanrīklīte – 2, Zaļžubīte – 1, Dižknābis – 1, Lauku balodis – 1, Baltmuguras dzenis – 1, Mazais dzenis – 1, Dzeltenā stērste – 1, Žubīte – 1, Bezdelīga – 1, Vidējais dzenis – 1. Kaņepītis – 1, Cekulzīlīte – 1, Erickiņš – 1.