• Putns rokā

Laukirbe

Brīvdienās no 24-26.05.2019 kā jau ierasts ierados laukos Vecsaules pagastā gredzenot putnus. Pavasaris jau pieņēmies spēkā un putni ieradušies no savām ziemošanas vietām. Tomēr visu šo ziemu vēlējos noķert un apgredzenot vienu pie mums ziemojošu putnu – nometnieku – Laukirbi. Šajā pavasarī tuvējā bērzu birzītē bija iepreinājies zaķis un apstaigājot tīklus diezgan bieži sanāca to izbiedēt. Tā nu vienā no tīklu apgaitām skatos, ka tālumā tup zaķis. Sāku iet uz viņa pusi, līdz pēkšņi zaķis uzspurdza gaisā un lēzenā lidojumā ielaidās tieši tīklā. Man par prieku šis zaķis izrādījās Laukirbe. Zinot, ka sīkputnu tīklā Laukirbe ilgi nepaliks, uzsāku spraigu sprinta skrējienu un kritienā laiski saķēru laukirbi, kura teju teju jau grasījās pamest viesmīlīgo tīklu. Līdz ar to 25. maija vakarā tika apgredzenota pirmā Laukirbe Vecsaules pagastā.

Laukirbe (Perdix perdix)

Šajās brīvdienās apgredzenoju 22 putnus no 12 sugām:

Zaļžubīte – 5, Kaņepītis – 3, Mazais svilpis – 2, Dadzītis – 2, Lauku zvirbulis – 2, Pelēkais strazds – 2, Žubīte – 1, Baltā cielava – 1, Laukirbe – 1, Vītītis – 1, Brūnspārnu ķauķis – 1, Gaišais ķauķis – 1.