Mazuļu attīstība

Daži putni daudz nesatraucas, kad aplūko to ligzdas, bet daži ir ļoti jutīgi pret katru traucējumu, tāpēc tuvoties ligzdām, kā arī ņemt rokās putnu olas un mazuļus nevajadzētu, jo tādā gadījumā putns ligzdu var pamest un līdz ar to tiek nodarīti lieli zaudējumi putnu valstij. Ja kāds ir izvēlējies šādu novērošanu un pētīšanu, tad tas jādara ļoti uzmanīgi un saudzīgi.

Zemāk apskatīsim Melnā mežastrazda ligzdu. Katru dienu tiek izdēts pa vienai olai, tādēļ mazuļi izšķiļas ik pēc dienās, tādā pašā secībā. Dienas tiek skaitītas vadoties no pirmā cāļa.

Mesasrazds1a

Melnais mežastrazds (Turdus merula) © Juris Smaļinskis

Pirmā diena. Izperētais cālītis ir tikai mazliet lielāks par olu, sārtā krāsā. Galvu ar mokām paceļ uz augšu. Acu vietā melni punktiņi. Gandrīz kails.

Mesastrazds2a

Melnais mežastrazds (Turdus merula) © Juris Smaļinskis

Otrā diena. Cālis drusku lielāks par olu, mazāk sārts. Cītīgi ceļ galvu uz augšu.

Mesastrazds3a

Melnais mežastrazds (Turdus merula) © Juris Smaļinskis

Trešā diena. Labi var samanīt tumšās pigmentētās vietas, kurās uzaug spalvas (spalvu galiņi vēl nav redzami), acu melnumi pastiprināti.

Mezsatrazdi4a

Melnais mežastrazds (Turdus merula) © Juris Smaļinskis

Ceturtā diena. Uz muguras kļūst redzami spalvu kāti.

Mezsatrazdi5a

Melnais mežastrazds (Turdus merula) © Juris Smaļinskis

Piektā diena. Muguras spalvu kāti jau diezgan attīstīti, var saskatīt spārnu lidspalvas.

Mezsatrazdi6a

Melnais mežastrazds (Turdus merula) © Juris Smaļinskis

Sestā diena. Spalvu kāti uz muguras jau ir garāki. Dažiem gali jau uzplīsuši. Redzamas plakstiņu spraudziņas.

Mezsatrazdi7a

Melnais mežastrazds (Turdus merula) © Juris Smaļinskis

Septītā diena. Spalvas uz muguras izspraukušās. Acis atvērušās, cālis sāk baidīties no apmeklētāja.

Mezsatrazdi9a

Melnais mežastrazds (Turdus merula) © Juris Smaļinskis

Astotā – devītā diena. Garākas spalviņas jau atvērušās. Lidspalvas sāk atbrīvoties no makstīm.

Mezsatrazdi10a

Melnais mežastrazds (Turdus merula) © Juris Smaļinskis

Desmitā diena. Spalvu vēdeklīši jau apklāj kailās vietas. Lidspalvas atbrīvojas no makstīm un sāk atvērties.

Mezsatrazdi11a

Melnais mežastrazds (Turdus merula) © Juris Smaļinskis

Vienpadsmitā diena. Putniņi jau “gludi”. Diezgan labi attīstījušās lidspalvas, tikai tuvu pie spārna tās ir vēl makstītēs; astes spalvas vēl ir “pušķīšos’.

Divpadsmitā diena. Putni, ja tos izbiedē, slīpā lidojumā metas laukā no ligzdas, katrs uz savu pusi.

Trīspadsmitā diena. Normāla putnu izvadāšana.

Teksts: Latvijas valsts izdevniecība, 1952, Rīga, Kārlis Grigulis, Putnu novērošana dabā. 2. lpp. un  95. lpp.