Sistemātika

Baltais stārķis (Ciconia ciconia) © Armands Majevskis

Baltais stārķis

Ciconia ciconia
White stork
Белый аист

Pazīmes:
Apspalvojums balts, tikai lidzspalvas melnas. Knābis un kājas sarkanas (jauniem putniem tumšbrūnas). Lidojumā bieži planē un kaklu tur taisni izstieptu. Ligzdā raksturīgs riesta un sasveicināšanās rituāls, kura laikā atliec galvu aiz muguras un ātri, ritmiski klabina knābi. Karstā laikā ar ekskrementiem nokaļķo sev kājas. Kopējais putna garums 0.95 - 1.1 m, spārnu vēziens 1.8 – 2.18 m, svars 2.5 – 4.5 kg. Dzīves cikls, virs 25 gadiem.

Sastopami:
Parasti apdzīvotās vietās vai to tuvumā. Barību meklē mitrās pļavās, tīrumos, ūdeņu malās.Pavasarī dažkārt atgriežas tik ātri, ka pļavas un lauki vēl pārklāti ar sniega un ledus kārtu. Rudenī pirms aizlidošanas sapulcējas lielākos baros. Bieži skaļi klabina un pie ligzdas reizēm izdod šņācošas skaņas.

Uzturēšanās laiks Latvijā:

Ligzda un olas:
Ligzdo cilvēka mītņu tuvumā, pa retam nelielās ligzdošanas kolonijās. Maijā - jūlijā, 2 - 6 olas, perē 28 - 30 dienas. Jaunos putnus baro gan mātīte, gan tēviņš. Pirmajās dienās ar sliekām, gliemežiem un kukaiņiem tieši no guzas knābī. Vēlāk pienes vardes, ķirzakas, čūskas un citus rāpuļus un abiniekus, ko noliek uz ligzdas malas, lai paši ēd.Mazie stārķēni ligzdā uzturas gandrīz 2 mēnešus. Ja perējumā gadās kads vājš un neattīstīts stārķēns, vecāki to pārgrūž pāri ligzdas malai, lai tas nekļūtu par kavēkli tālajā ceļojumā.

Balss:


Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 21.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 46.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 28.lpp;
Latvijas lauku putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1998.g. 18.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 134.lpp