Sistemātika

Mazais dumpis (Ixobrychus minutus) © Jiri Bohdal www.naturephoto-cz.com

Mazais dumpis

Ixobrychus minutus
Little Bittern
Малая выпь

Pazīmes:
Ievērojami mazāks par lielo dumpi. Tēviņiem mugura un galvas virsa melni, galvas sāni, kakls un vēderpuse bāli dzeltenīga. Uz spārniem liels, dzeltenīgi balts laukums (sevišķi uzkrītošs lidojumā). Mātītes un jaunie putni brungani, raibi. Knābis dzeltens ar melnu galu, acis dzeltenas, kājas zaļganas. Lidojot izskatās lempīgs. Dzīvo ļoti slēpti. Veikli kāpelē pa niedrēm. Balss - rejošas skaņas. Gājputns. Kopējais putna garums 33 - 38 cm, spārnu vēziens 49 – 58 cm, svars 140 – 150 g. Dzīves cikls, 10 gadi un ilgāk.

Sastopami:
Ar ūdensaugiem un krūmiem aizaugušās ūdenstilpnēs - ezeros, dīķos un tamlīdzīgās vietās. Ļoti rets ligzdotājs. Visbiežāk to var novērot vakarā lidojam pāri niedru galiem. Aktīvs gan krēslā, gan naktī.Pārtiek no zivtiņām, vardēm, kukaiņiem un sīkiem zīdītājiem. Pie ligzdas itraucēts, pa krūmiem aiziet, nevis aizlido

Uzturēšanās laiks Latvijā:

Ligzda un olas:
Ligzdo niedrēs, vilkvālēs vai krūmos, zemu. Jūnijā - jūlijā. 5 - 7 baltas olas. Mazuļi pūku tērpā sārti dzeltenbrūni.Gadā viens perējums

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 19.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 42.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 76.lpp;
Latvijas ūdeņu putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1999.g. 36.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 123.lpp