Sistemātika

Sīlis (Garrulus glandarius) © Armands Majevskis

Sīlis

Garrulus glandarius
Eurasian jay
Сойка

Pazīmes:
Apspalvojuma pamatkrāsa sārti brūna, melna bārdas svītra. Kovārņa lielumā. Spārnu "spogulis", rīkle un muguras lejasgals balts; aste melna, kas ļoti kontrastē ar balto muguras lejas galu; spārna priekšmalā zili melni raibumots laukums. Galvas virsas spalvas var sabozt nelielā cekulā. Kopējais putna garums 34 - 35 cm, spārnu vēziens 52 – 58 cm, svars 140 – 190 g. Dzīves cikls, līdz 5 gadiem.

Sastopami:
Jauktu koku mežos, jaunaudzēs, krūmājos. Rudeņos visbiežāk vietās, kur aug ozoli (arī parkos un dārzos). Ziemā arī apdzīvotās vietās. Ligzdošanas laikā ļoti kluss. Pārējā laikā skaļš un trokšņains putns, parasti ķērc tikko pamana cilvēku. Uztraukumā sabož cekulu. Labprāt apmeklē barotavas. Veido slēptuves, kurās glabā, piemēram, zīles, ko bieži arī atrok pat zem dziļa sniega. Visēdājs. Rudenī bieži novērojams tur, kur aug ozoli un lazdas. Nometnieks, atsevišķos gados novērojamas, galvenokārt, jauno putnu invāzijas.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Nometnieks, bet daļa veic pārlidojumus

Ligzda un olas:
Parasti skuju kokos, nelielā augstumā; veidota tikai no zariņiem, dubļiem un saknītēm, izklājumā zīdītāju vilna. 5 - 8 olas. Gadā viens perējums. Pilsētā ligzdas atrastas ļoti neparastās vietās - atsevišķi augošos kokos, ēku sienu spraugas un tamlīdzīgi.

Balss:


Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 88.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 230.lpp;
Latvijas meža putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2002.g. 178.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 297.lpp