Sistemātika

Krastu čurkste (Riparia riparia) © Selga Bērziņa

Krastu čurkste

Riparia riparia
Sand martin
Береговушка

Pazīmes:
Sekli šķelta aste un spārni melnganbrūni ar vieglu olīvkrāsas toni vai zaļganu spīdumu. Visa mugurpuse un šaura šķērsjosla ap kaklu brūna, pārējā vederpuse balta. Jaunie putni dzeltenīgāki, brūnā virspuse ar gaišiem raibumiem (gaišas spalvu apmalītes), tumšā josla pār krūtīm neizteikta, var būt pārtraukta. Kopējais putna garums 12 cm, spārnu vēziens 26 - 29 cm, svars 13 – 14 g. Dzīves cikls, līdz 5 gadiem.

Sastopami:
Stāvos upju krastos ar smilts vai māla augsni, grants, kūdras un māla karjerās. Balss līdzīga mājas čurkstei. Jūlija beigās krastu čurkstes sagatavojas aizceļošanai, augustā piebiedrojas citām bezdelīgām, un pēc tam tikai reta bezdelīgu baros novērota līdz septembrim. Krastu čurkstes var novērot Daugavas, Gaujas un Ogres krastos. Čurkstu kolonijas mēdz izpostīt plūdi, krastu nobrukumi un neapzinīgi cilvēki. Krastu čurkstes ziemo Āfrikā uz D no sahāras.

Uzturēšanās laiks Latvijā:

Ligzda un olas:
Ligzdo kolonijās - pašizraktās krastu alās. Ligzda alas galā, ligzdas kamerā, būvēta no zāles stiebriem un lapām, izklāta ar spalvām. 3 - 7 baltas olas. Gadā viens līdz divi perējumi. Mazuļi ir ligzdguļi. Perēšana ilgst 12 dienas. Mazuļi uzturas ligzdā tik ilgi, kamēr patstāvīgi prot lidot un kopā ar vecākiem laisties medībās - ķert kukaiņus pa ūdens virsu un naktis pārgulēt niedrājos. Pēcligzdošanas periodā tajos nakšņo līdz pat 1000 putniem vienuviet.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 80.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 165.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 92 - 93.lpp;
Latvijas ūdeņu putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1999.g. 150.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 323.lpp