Sistemātika

Dižraibais dzenis (Dendrocopos major) © Armands Majevskis

Dižraibais dzenis

Dendrocopos major
Great spotted woodpecker
Большой пёстрый дятел

Pazīmes:
Apspalvojums melni balti sarkani raibs. Uz pleciem divi lieli balti laukumi (atšķirībā no mazā un baltmuguras); astes apakšējās segspalvas sarkanas. Galvas virsa melna; tēviņam pakausis sarkans, mātītei melns. Jaunajiem putniem visa galvas virsa sarkana - atšķiras no vidējā dzeņa ar daudz labāk izteiktām melnajām galvas sānu svītrām. Zemastes spalvas spilgti sarkanas, strikti nodalītas no pelēcīgi baltā vēdera. Knābis pelēkzils. Kopējais putna garums 22 - 23 cm, spārnu vēziens 34 – 39 cm. Svars 70 - 90 g. Dzīves cikls, 5 - 10 gadi.

Sastopami:
Dažāda tipa mežaudzēs, parkos un dārzos, kā arī kapos. Ziemā ierīko speciālas "kalves" čiekuru apstrādei. Nometnieks, bet dažos gados augustā - oktobrī daļa putnu veic tālākus pārlidojumus (invāzijas). Lidojums viļņveidīgs. Bungo abi dzimumi, parasti izmanto sausus koku galotnes zarus. No dažu dienu vecuma līdz pat ligzdas atstāšanai jaunie putni gandrīz nepārtraukti vēkšķ. Pārtiek no augiem un kukaiņiem, to kāpuriem, dažkārt izkaļ putnu būrīšus un izēd mazuļus.; lielā mērā iznīcina dažādus mizgraužus, taureņus un citus kukaiņus. Rudenī un ziemā dzenis lielāko tiesu pārtiek no dažādām koku sēklām.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Nometnieks

Ligzda un olas:
Pašizkaltos koku, galvenokārt apsū, dobumos; Dējumā 5 baltas olas. Perēšana ilgst 15 dienas, pie kam tēviņš piedalās perēšanā un bērnu barošanā.

Balss:


Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 78.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 156.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 229 - 230.lpp;
Latvijas meža putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2002.g. 92.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 280.lpp