Sistemātika

Pelēkā dzilna (Picus canus) © Armands Majevskis

Pelēkā dzilna

Picus canus
Grey headed woodpecker
Седой дятел

Pazīmes:
Nedaudz mazāka par zaļo dzilnu. Atšķirībā no tās galvas virsa tēviņam tikai pieres daļā sarkana; mātītei visa galvas virsa pelēka. Apspalvojuma pamatkrāsa zaļa (mugurpuse) un pelēka (vēderpuse un galva). Virsaste dzeltenīga. Bārdas svītra melna; atšķirībā no zaļās dzilnas ļoti šaura. Jaunajiem putniem vēderpuse stipri raiba. Knābis gaišs (kaula krāsā) ar tumšu galu, acis atkarībāno vecuma un dzimuma variē no sārti rozā līdz sarkanbrūnām. Kopējais putna garums 27 - 30 cm, spārnu vēziens 38 – 40 cm, svars 125 – 165 g. Dzīves cikls, 5 - 10 gadi.

Sastopami:
Jauktu koku mežos un parkos. Rudeņos bieži pie mājām. Labprāt atsaucās un nāk klāt uz vilinājumu. Izvairās no lieliem, viendabīgiem mežu masīviem, kuros ir maz klajumu vai izcirtumu. Pārtiek no dažādiem kukaiņiem un to kāpuriem. Ievērojamu barības daļu veido skudras.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Nometnieks

Ligzda un olas:
Pašizkaltos lapu koku, galvenokārt apšu, dobumos. Dējumā 8 olas. Gadā viens perējums.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 77 - 78.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 160.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 234.lpp;
Latvijas mežu putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2002.g. 86.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 279.lpp