Sistemātika

Tītiņš (Jynx torquilla) © Armands Majevskis

Tītiņš

Jynx torquilla
Eurasian wryneck
Вертишейка

Pazīmes:
Mugurpuse pelēcīgā koku mizas krāsā, raiba; vēderpuse dzeltenīga ar tumšiem raibumiem. Stipri atšķirīgs no pārējiem dzeņveidīgo putnu sugām gan pēc izskata, gan pēc uzvedības. Kājas 2 pirksti vērsti uz priekšu, 2 atpakaļ (kā dzeņiem). Knābis un kājas pelēki, acis riekstu brūnas. Kopējais putna garums 16 - 17 cm, spārnu vēziens 25 – 27 cm, svars 30 – 45 g. Dzīves cikls, 5 - 10 gadi.

Sastopami:
Parkos, dārzos, retos mežos, kultūrainava ar atsevišķām koku grupām. Uzbudināts groza galvu un šņāc. Barību (mazās skudras un to kūniņas) meklē uz zames. Biežāk var dzirdēt nekā redzēt. Nometies uz koka zara ne tā kā citi putni, bet, pie stumbra pieķēries, rāpjas augšā kā dzenis. Lidojums sekli viļņveidīgs, lidojot lielus gabalus slīd ar sakļautiem spārniem. Ziemo Āfrikā.

Uzturēšanās laiks Latvijā:

Ligzda un olas:
Koku dobumos, bez ligzdas izklājuma (tikai koksnes skaidiņas); arī būrīšos; Atkarojis mušķērājam būri, Tītiņš vispirms izmat ārā visu mušķērāja iedzīvi - olas ar visu ligzdu, tad, mazliet novietojis apakšā mīkstas skaidiņas, dējumā 6 - 11 baltas olas. Mātīte uz olām sēž ļoti cītīgi. Ja ligzdai tuvojas kāds ienaidnieks vai cilvēks, tā izbāzusi pa skreju galvu sabož spalvas, groza un staipa kaklu, un šņāc kā čūska, lai ienaidnieku aizbaidītu; to pašu dara arī mazie, atrazdamies ligzdā. Mazuļi (ligzdguļi).

Balss:


Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 77.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 162.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 39 - 40.lpp;
Latvijas meža putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2002.g. 84.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 277.lpp