Sistemātika

Melnkakla dūkuris (Podiceps nigricollis) © Ainars Mankus

Melnkakla dūkuris

Podiceps nigricollis
Black-necked Grebe
Черношейная поганка

Pazīmes:
Galva melna, tās sānos pagari zelatainbrūni spalvu kušķi, pieres un galvas virsas spalvas izveido nelielu paaugstinājumu. Mugura melna, sāni rūsgansarkani. Knābis viegli saliekts uz augšu, spārnu vidū balts spogulis. Gājputni. Kopējais putna garums 30 cm, bez kakla 18 cm, spārnu vēziens 56 – 60 cm, svars 250 – 350 g. Dzīves cikls, līdz 10 gadiem.

Sastopami:
Uzturas aizaugušos ezeros un zivju dīķos. Izbaidīts, tas nirst ūdenī, lasi paslēptos, neskatoties uz to, ka pacelties spārnos lidojumam no ūdens, māk daudz labāk nekā citi dūkuri. Peldot, tam ir vertikāli taisns kakls. Lidojumā spārniem redzami melni galiņi. Latvijā sastopami no aprīļa līdz oktobrim.

Uzturēšanās laiks Latvijā:

Ligzda un olas:
Maijā dēj 4 – 6 olas un perē 20 – 22 dienas mātīte ar tēviņu uz maiņām.

Balss:


Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 17.lpp;
Putni latvijā, J. Baumanis, V. Klimpiņš, Zvaigzne ABC, 1997.g. 34.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 129.lpp;
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 110.lpp