Sistemātika

Melnā klija (Milvus migrans) © Edgars Lediņš

Melnā klija

Milvus migrans
Black Kite
Чёрный коршун

Pazīmes:
Lidojumā garo spārnu dēļ izskatās lielāka par kraukli. Apspalvojums tumši brūns; galva gaišāka. Astes galā neliels iešķēlums, kas lidojumā pie izplestas astes nav manāms. Atšķirībā no sarkanās klijas spārnu apakšpusē nav balto laukumu. Jauniem putniem spārnu apakšpuse līdzīga kā sarkanai klijai. Bieži planē virs ūdeņiem. Gājputns. Kopējais putna garums 48 - 58 cm, spārnu vēziens 1.3 – 1,55 m. Svars 650 - 1100 g. Dzīves cikls, 20 gadi un vairāk.

Sastopami:
Vecākās mežaudzēs ūdeņu tuvumā. Samērā bieži pie zivju dīķiem. Barošanās maniere, līdzīgi lijām zemā meklējošā lidojumā pārskatot laukus un ezermalas. Lidojums līgans, asti izmanto kā stūri, to bieži izplešot. Pārtiek galvenokārt no beigtām zivīm un sīkiem ūdensdzīvniekiem, arī no maitām. Ziemo Āfrikā un Tuvajos Austrumos.

Uzturēšanās laiks Latvijā:

Ligzda un olas:
Ligzdu taisa vai nu pati augstu koku galotnēs vai izmanto citu putnu perēkļus, kurus uzlabo un iekšpusi bieži izklāj ar papīriem, lupatām un līdzīgiem atkritumiem. Aprīļa beigās dēj 2 netīri baltas olas (gadā viens perējums). Dienas gaitas iesākās ļoti agri, saulei lecot. Pamodies tēviņš vispirms izstaipa savus sastingušos locekļus, tad paceļas gaisā, apmet trīs četrus lokus virs savas ligzdas rajona un dodas uz ezeru vai upi makšķerēt zivis un sagādāt brokastis sev un perētājai. Ja mātīte uz kādu brīdi atstāj ligzdu, tēviņš to tūlīt aizvieto. Olu perēšana ilgst 28 dienas. Pēdējā dienā, ja mazuļi (ligzdguļi) paši saviem spēkiem netiek laukā, tad māte nāk palīgā, pārknābj olas čumalu un palīdz bērniem izkārpīties. Jaunizperētie, sākumā dzeltenās pūkās tērpti, ligzdā guļ 40 dienas; viņi ir ļoti rijīgi. Vienīgā laime, ka viņi ēd visu ko vecāki tiem pienes. Mazuļus baro ar pelēm, cirslīšiem, mazākiem un lielākiem putnēniem. Ja ligzda atrodas ūdens malā, viņu galvenā barība ir zivis, vardes, ūdens žurkas.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 37.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 114 - 116.lpp;
Latvijas meža putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2002.g. 34.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 140.lpp