Sistemātika

Klinšu ērglis (Aquila chrysaetos) © Jiri Bohdal www.naturephoto-cz.com

Klinšu ērglis

Aquila chrysaetos
Golden Eagle
Беркут

Pazīmes:
Ievērojami lielāks par vidējo un mazo ērgli. Apspalvojuma krāsa brūna, tikai pakausis un kakla mugurpuse rūsgani dzeltena. Lidojumā atšķirībā no jauna jūras ērgļa aste nav ķīļveidīga. Jauniem putniem astes spalvas pie pamata baltas (sevišķi izceļas lidojumā); astes gals tumš; uz spārniem balti laukumi. Bieži planē; spārni pretskatā veido taisnu līniju. Gājputns. Kopējais putna garums 75 - 85 cm, spārnu vēziens 1.9 – 2.2 m. Svars 3 - 6.7 kg. Dzīves cikls, 25 gadi un vairāk.

Sastopami:
Lielāku sūnekļu tuvumā. Klinšu ērglis ir nometnieks, klejotājs un caurceļotājs. Jauns klinšu ērglis nedibina ģimeni. Vismaz līdz 10 dzives gadam viņš klejodams apceļo dažādas zemes. Ceļodams viņš nesteidzas: kur tam labi klājas, tur padzīvo vairākus gadus. Katram ērgļu pārim ir savsmedību rajons, kuru tas gandrīz katru dienu aplido. Pa zemi viņš staigā ļoti neveikli. Klinšu ērglis pārtiek no dažāda lieluma zvēriem un putniem.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Ļoti reti sastopams

Ligzda un olas:
Ligzdu, no sausiem zariem un žagariem (ap 2 platu), taisa vecās, zarainās priedēs ar vētras nolauztām galotnēm. Marta mēnesī dēj 1 -3 zaļganas olas ar violetpelēkiem un sarkanbrūniem plankumiem. Perēšana ilgst 5 nedēļas. Pēc izšķilšanās pirmajā nedēļā ērglēni apklāti baltām pūkām. Ērglis reti kad uzaudzina vairāk par vienu bērnu. Mazais ērglēns ligzdā uzturas ļoti ilgi un to atstāj tikai tad, kad labi iemācījies lidot.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 40.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 240 - 241.lpp;
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 154.lpp