Sistemātika

Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla) © Aleksejs Kuročkins

Jūras ērglis

Haliaeetus albicilla
White-tailed Sea Eagle
Орлан-белохвост

Pazīmes:
Mūsu lielākais plēsīgais putns. Atšķirībā no klinšu ērgļa aste ķīļveidīga (sevišķi izceļās lidojumā). Apspalvojuma krāsa brūngana; vecumā aste kļūst pilnīgi balta (Latvijā galvenokārt sastopami jaunāki īpatņi). Apspalvojums galīgo nokrāsu iegūst tikai 4. gadā vai vēl vēlāk. Stulms nav apspalvots. Lidojumā pretskatā spārnu priekšējā mala bezz manāma izliekuma - taisna; lidspalvas pirkstveidīgi izplestas; galva stipri izstiepta uz priekšu; acis dzeltenas. Ļoti bieži planē. Medī virs ūdeņiem. Gājputns. Kopējais putna garums 70 - 92 cm, spārnu vēziens 2 – 2.45 m. Svars 3.1 - 7 kg. Dzīves cikls, 20 gadi un vairāk.

Sastopami:
Jūras ērglis pie mums ir daļēji nometnieks, klejotājs un caurceļotājs, tas dzīvo mežos, lielāku ūdensbaseinu tuvumā, vairāk jūrmalas joslai. Karstā laikā jūras ērglis mīl izpeldēties. Nolaidies ūdenī, tas mērcē knābi, galvu, vēderu, kamēr kļūst gluži slapjš; smagi nopurinājies, izkāpj krastā un notīra spalvas. Jūras ērglis pārtiek galvenokārt no zivīm. No rīta pamodies, tas dodas jūrā uz zveju. Spēcīgīm spārnu vēzieniem šķeļ gaisu. Apskatījis jūras viļņus, lēni nolaižas krastā. Nogaidījis, kamēr satrauktie ūdens putni nomierinās, kūtriem soļiem, gāzelēdamies dodas pie ūdens. Izmeklējis seklāku vietu, brien pa ūdeni un apbrīnojami pacietīgi vēro. Pamana katru lielāku zivi jau pa lielu gabalu. Tad veikli pacēlies spārnos, pielaižas un savus spēcīgos nagus iecērt zivij mugurā, un aiznes to uz ligzdu. Pārtiek arī no ūdensputniem (no lauča līdz dzērves lielumam), ēd arī maitas.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Caurceļo un ziemo

Ligzda un olas:
Ligzdot sāk 5 - 6 gadu vecumā. Agri pavasarī sāk taisīt ligzdu lielos kokos vai vēja nolauztās galotnēs. Ligzdu izgatavo na zariem un žagariem - nereti 2 m platu. Ja viņu netraucē, tad veco ligzdu izmato varākus gadus pēc kārtas, un tā gadu no gada izlabota, sasniedz milzu apmērus. Marta beigās vai aprīļa sākumā dēj 2 - 3 baltas olas ar iesarkanbrūniem raibumiem, kuras perē 5 - 6 nedēļas. Mazuļi uzturas ligzdā 3 mēnešus. Jau izauguši lieli, viņi vēl ir gluži nevarīgi; kādu laiku pēc izvedāšanas turas kopā un tikai rudenī izklīst katrs uz savu pusi meklēt barību.

Balss:


Bildes:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 40.lpp;
Putnu grāmata, K. Grigulis, Latvijas valsts izdevniecība, 1964.g. 235.lpp;
Latvijas ūdeņu putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1999.g. 100.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 144.lpp