Sistemātika

Sārtais flamingo (Phoenicopterus roseus) © Armands Majevskis

Sārtais flamingo

Phoenicopterus roseus
Greater Flamingo
Обыкновенный фламинго

Pazīmes:
Par stārķi mazliet lielāks slaids putns ar ļoti garu, tievu kaklu, ko parasti tur S veidā saliektu, raksturīgi, lejup noliektu knābi un ļoti garām kājām. Tēviņš par mātīti ir lielāks. Apspalvojums sārts, plecu segspalvas sarkanas, lidspalvas melnas. Knābis rozā ar melnu galu, kājas rozā. Jaunajiem putniem apspalvojums pelēkbrūns, knābis zilganpelēks ar melnu galu, kājas tumšā dubļu krāsā, kakls un kājas īsākas. Gājputns. Kopējais putna garums 1.2 - 1.45 m, spārnu vēziens 1,4 – 1,7 cm, svars 3 – 4 kg. Dzīves cikls, 20 gadi un ilgāk.

Sastopami:
Seklas jūras piekrastes ligzdošanas rajonos, dūņainas upju deltas vai dažādi iekšzemes saldūdeņi. Barojas blīvos baros, kas lēni pārvietojas seklā ūdenī. Barojoties galvu tur vai nu iegremdētu ūdenī, vai virs putaina ūdens virsmas lēni vēzē no vienas puses uz otru. Var peldēt. Ļoti sabiedrisks, retinovērojams pa vienam, nelabprāt uzturas kopā ar citām sugām. Pārtiek galvenokārt no sīkiem ūdens bezmugurkaulniekiem, ko iegūst no sekla ūdens, to iesūcot knābī un ar mēli izspiežot caur speciālām knābī esošām plāksnītēm.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Sastapti, domājams no nebrīves izmukuši putni.

Ligzda un olas:
Ligzdo lielās blīvās kolonijās, galvenokārt Vidusjūras valstīs, neregulāri, tikai gados kad ir piemērots ūdens līmenis un barošanās apstākļi. Būvē no dubļiem torņveida ligzdas. Katram pārim ir nevairāk kā viens mazulis. Perē un baro abi vecāki. Mazuļi - ligzdguļi. Neligzdotāji visu gadu pavada ziemošanas vietās. Klejo pārsvarā pirmā gada putni, tādēļ vairums C un Z Eiropā (arī Latvijā) novēroto putnu, visticamāk, izmukuši no nebrīves.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas ūdeņu putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1999.g. 52.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 132.lpp