Sistemātika

Brūnais ibiss (Plegadis falcinellus) © Armands Majevskis

Brūnais ibiss

Plegadis falcinellus
Glossy ibis
Каравайка

Pazīmes:
Pēc ķermeņa formas, sevišķi uz leju liektā pagarā knābja, atgādina kuitalu, bet atšķiras no tās ar tumšu, sarkanīgi brūnu apspalvojumu. Pēcriesta tērpā un jaunajiem putnieem balti raibumi uz kakla. Lidojums samērā ātrs, strauji spārnu vēzieni mijas ar īslaicīgu planēšanu, kuras laikā putni nedaudz zaudē augstumu, tāpēc lidojums izskatās nedaudz viļņveidīgs. Gājputns. Kopējais putna garums 55 - 65 cm, spārnu vēziens 88 – 105 cm.

Sastopami:
Niedrēm vai krūmiem aizaugušos ūdensbaseinos, arī jūrmalā. Bradā gar ūdensbaseinu piekrasti, reizēm peld. Bieži planē, kā ari lido nelielos, kompaktos bariņos vai izstieptā kāsī, sēžas arī kokos.

Uzturēšanās laiks Latvijā: Konstatēts vismaz 8 reizes

Ligzda un olas:
Ligzdo D un DA Eiropā, kolonijās niedrājos, krūmos un kokos, nereti kopā ar gārņiem. Perē un par mazuļiem rūpējas abi vecāki. Mazuļi - ligzdguļi.

Balss:

Izmantotā literatūra:

Latvijas Putni, J. Baumanis, P. Blūms, Liesma, 1969.g. 20.lpp;
Latvijas ūdeņu putni, M. Strazds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 1999.g. 48.lpp
Complete Birds of Britain and Europe, R. Huma, DK Limited Penguin Copany, 2013.g, 441.lpp